SSAB utmanar med fossilfritt stål – hur möter ditt företag framtiden på nästa Nordbygg?

2022-09-15

Under Nordbygg 2022 tävlade många företag om att presentera nya grönare lösningar för byggbranschen. Intresset var stort kring nyheterna, inte minst i SSAB:s monter där fossilfritt stål kunde beskådas. Vid Nordbygg 2026 väntas de första serietillverkade produkterna med den nya produktionstekniken presenteras.

Svensk produktion ökar takten för en världsledande position i omställningen mot en fossilfri industri. Byggbranschens roll är central, vilket inte minst märktes genom att Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, såg till att vara på plats på mässan för att titta på branschens framsteg i montrarna och för att dela med sig av sin syn på vad byggsektorn kan göra för att bli fossilfri. 

– Den ökande konkurrensen om hållbara lösningar driver på utvecklingen, inte politikerna, menade Axelsson som gladdes över att se att hur branschen hoppat upp ur startblocken. 

Marknadens pådrivande roll bekräftades även av SSAB:s representanter på plats. 

– Den ökande efterfrågan och konkurrensen gör att vi alla springer snabbare. Vi på SSAB hade tidigare som mål att ha en helt fossilfri produktion 2045. Vi har ändrat målet till 2030 och kapade därmed bort 15 år av omställningsprocessen, berättar Magnus Andersson, försäljningschef för SSAB:s produkt GreenCoat, en färgbeläggning där fossila lösningsmedel ersatts med rapsolja. 

Fossilfritt stål presenteras 
Branschjätten SSAB var ett av de företag som valde att fokusera på omställningsarbetet, bland annat genom att visa upp fossilfritt stål i montern. 

– Det var jättekul att vara på Nordbygg 2022 och träffa alla branschkollegor efter pandemiuppehållet. Många var nyfikna på det nya stålet, men jag ser ännu mer fram emot 2026 då vi kommer kunna presentera färdiga fossilfria produkter. Tillsammans med Volvo har vi redan byggt en dumper, världens första fordon i fossilfritt stål. Vi har länge testat produktionstekniken, nu är serietillverkning nästa steg, säger Magnus Andersson entusiastiskt.  

2026 väntas SSAB ersätta den traditionella masugnstekniken med så kallade minimills, ett nytt produktionssystem med elektriska ljusbågsugnar och valsverk. 

Med en materialproduktion i omvandling finns oro för de fossilfria och koldioxidreducerade alternativens beständighet, något som inte minst diskuterats gällande grön betong. Men Magnus Andersson vill lugna branschen gällande det nya stålet.  

– Prestandan i det fossilfria stålet är precis lika bra som tidigare stål. Den stora skillnaden är att vi släpper ut vattenånga från våra fabriker i stället för koldioxid, för framtida generationer och miljöns skull! Jag är stolt över att vara med på resan! 

Nästa tillfälle för att utmana branschen och visa upp just ditt företags framsteg på Nordbygg äger rum den 23-26 april 2024.