Filmer

En minut om

Tillsammans med Byggvärlden har vi tagit fram korta informativa filmer för att sprida aktuell branschkunskap - detta under temat "en minut om"

Monica Björk, vd för Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna

Intervjuer med våra besökare och utställare

Lyssna till vad våra besökare och utställare tycker om Nordbygg. Här berättar Alexander Landborn och Heidi Hartikainen vad de tycker är styrkan med Nordbygg.