Möten under Nordbygg i april 2018

Vill du ställa ut på mässan? Kontakta vårt erfarna säljteam

Säljteam Nordbygg

Avd: Byggmaterial/Byggsystem/ Maskiner och verktyg/ Personlig utrustning och övrigt bygg

Nadja Al-Temimi

Projektsäljare

+46 8 749 41 63

Avd. VVS/Ventilation/Kyla/ Fastighetsautomation

Per Junbrink

Projektsäljare

+46 8 749 91 13

Erika Uleander

Projektsäljare

+46 8 749 44 14

Kontakta oss

Representanter

Danmark

Mr. Jonny Sjöberg

+45 20 28 01 38

Estland, Lettland och Litauen

Margus Parve

+372 614 30 85

Finland

Ninni Laaksonen

+ 358 44 73 59 280

Tyskland, Schweiz och Österrike

Annelie Bäck-Heuser

+49 202 283 81 26

Italien

Marilena Puppi

+39 02 34 50 605

Spain, Portugal, France och Benelux

Eduardo J Teixeira-Alves

+34 65 141 52 84

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Få praktisk information? Ta kontakt med Eventservice

Kontakta team Nordbygg

Peter Söderberg

Projektledare

+46 8 749 43 93

Margaretha Karlsson

Operativ projektledare

+46 8 749 44 38

Ulrika Köhler

Projektkoordinator

+46 8 749 92 42

Marjo Dahlman

Ekonomi