Möten under Nordbygg i april 2018

Vill du ställa ut på mässan? Kontakta vårt erfarna säljteam

Säljteam Nordbygg

Avd: Byggmaterial/Byggsystem/ Maskiner och verktyg/ Personlig utrustning och övrigt bygg

Tobias Haupt Amedé

Sales Manager

+46 8 749 44 16

Avd. VVS/Ventilation/Kyla/ Fastighetsautomation

Per Junbrink

Sales Manager

+46 8 749 91 13

Avd. VVS/Ventilation/Kyla/ Fastighetsautomation

Erika Uleander

Sales Manager

+46 8 749 44 14

Representanter

Danmark

Jonny Sjöberg

+45 20 28 01 38

Estland, Lettland och Litauen

Margus Parve

+372 614 30 85

Tyskland, Schweiz och Österrike

Helena Wallander

+49 179 460 61 83

Italien

Marilena Puppi

+39 02 34 50 605

Spain, Portugal, France och Benelux

Eduardo J Teixeira-Alves

+34 65 141 52 84

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Få praktisk information? Ta kontakt med Eventservice

Kontakta team Nordbygg

Lina Hann

Event Manager

+46 8 749 44 73

Liv Ljunqvist

Operative Event Manager

+46 8 749 44 15

Nina Christiansson

Event Coordinator

+46 8 749 44 74

Marjo Dahlman

Project Controller

Ekonomi