fastighetsenergi

Lansering av Fastighetsenergi 2023 – ny arena för framtidssäkrade byggnader​

2022-11-09

Energifrågan och optimerade system är central för fastigheters värde. Att minimera svinnet och hitta de smartaste lösningarna kan bli avgörande. Stockholmsmässan, i samarbete med Installatörsföretagen, bjuder nu därför in till ett möte mellan Sveriges installatörer, innovatörer, beslutsfattare, teknikkonsulter och fastighetsägare.

Den 25 april 2023 arrangeras Fastighetsenergi 2023 – arenan för framtidssäkrade byggnader på Stockholmsmässan.

– Vi vet att kunskapsutbyte är viktigt för att kunna fatta rätt energirelaterade beslut som kan förbättra ekonomi och prestanda för fastigheter. Mer än någonsin är energi i fastigheter en samhällsfråga som berör alla, från politik till privatperson. Under en dag samlar vi därför Sveriges främsta experter och innovatörer på området, förklarar Lina Hann, projektledare för Fastighetsenergi 2023.

Arenan som både erbjuder möjlighet till kontaktskapande och kunskapsinhämtning har ett program som täcker fyra viktiga områden inom fastighetsenergi.

Innehållsspäckad dag


Det första blocket under dagen kommer behandla finansiering, hur certifieringar, förbrukning och optimering av energi påverkar finansieringspotential och fastigheters värde. De senaste innovationerna och hur de kan bidra till minskat svinn och ökad kontroll har också ett eget block. Deltagarna kommer även bli uppdaterade på de senaste regelverken och slutligen ges föredrag om hur partnerskap kan skapa bättre värde. 

Installatörsföretagen engagerar sig

Installatörsföretagen är medarrangörer till Stockholmsmässan. De är engagerade och vill bidra till alla de värden som skapas i mötet mellan leverantörer och fastighetsägare.

– Sverige ska halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030. Många av lösningarna finns redan idag, där installationsbranschen är en viktig pusselbit för den gröna omställningen. Som företrädare för landets installatörer är det naturligt för Installatörsföretagen att engagera sig och lyfta fram de stora möjligheter som installatörer kan bidra med genom modern teknik, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Arrangörernas ambition är att besökarna ska komma från mötet och känna sig uppdaterade på vilka möjligheter som finns kring fastigheters energioptimering och dess konsekvenser inom beteende, teknik och ekonomi.


Tid och plats för Fastighetsenergi 2023: 25 april 2023, Stockholmsmässan

För mer information om programmet: www.fastighetsenergi.se

Program

Finansiering: öka fastighetens värde genom energisatsningar
Certifieringar, förbrukning och optimering av energi påverkar finansieringspotential och fastigheters värde mer än någonsin. Vi möter experterna som vet hur du blir mer attraktiv för banker, investerare och hyresgäster och därmed ökar dina intäkter. 

Innovationer: minska svinnet och öka kontrollen
Smart teknik kan ge sänkta fastighetskostnader och säkra driften. Här tar du del av den senaste utvecklingen och får tips om hur du ska prioritera och vad du måste tänka på inför en investering.  

Regelverk: direktiv, standarder och lagar du måste ha koll på
Vi får reda på vad som är på gång politiskt och de senaste energibesluten som påverkar fastighetens system. Vi går igenom krav men också möjligheterna inom energistöd, klimatdeklarationer, EU-direktiv och LoU. 

Partnerskap: skapa bättre värde tillsammans
För att digitala system ska arbeta bra tillsammans måste också människorna jobba väl ihop. Lär dig mer om kundbeteende, samverkan, hur relationer kan verka till din fördel och hur du tillsammans med andra kan skapa något som ni alla vinner på.