change

Digital satsning på Fidelix kursverksamhet

Fidelix är en ledand eleverantör av webbaserade system för fastighetsautomation. Vi har ställde några frågor till Tomas Frädén, VD på Fidelix.

Hur hittar ert företag ljusglimtar i tillvaron?
– Vi fokuserar på utvecklingsprojekt och att bygga vidare på våra interna digitala plattformar. I dessa utmanande tider har vi ökat uppmuntran till fysisk aktivitet. Vi dubblade antalet friskvårdstimmar under april månad vilket innebar att personalen kunde använda 2h/vecka. Vi tror mycket på att resultatet av det vi gör i verksamheten är direkt kopplat till hur personalen mår. Jättekul att vi kör gemensamma Gympapass utomhus med efterföljande stärkande vinterbad.

Vad arbetar ni med just nu?
– Vi utvecklar b.la smarta funktioner I våra SCADA system samt utvecklingsarbete kring ny spännade hårdvara

Har ni gjort någon speciell digital satsning ni kan berätta om?
– Vi har b.la tagit fram ett 100% digitalt erbjudande av vår kursverksamhet vilket gett oss positiv feedback.

Vad ser ni mest fram emot när denna kris är över?
– Att vi kan återgå till det normala igen och fysiskt träffas som förr.

Varför ska man besöka Nordbygg?
– En anledning kan vara att helt enkelt manifestera att vi besegrat viruset och affärslivet återgår till det normala igen.

Är det någon affär/ affärsrelation som haft sin start på Nordbygg som ni minns särskilt?
– Vi har några glädjande exempel där vi tagit första kontakt på Nordbygg och som sedan blommat ut i trevlig kundrelation.

Mer om Fidelix i Nordbyggs utställarlista »