Intervju med Rebecca Nyberg och Konrad Szczesny, SISAB

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.

Omfattande program när SISAB begår Nordbyggpremiär

2020-02-05

SISAB som förvaltar Stockholms skolor är en av landets största fastighetsförvaltare. De är idoga Nordbyggbesökare och i år tar man ännu ett steg och ställer ut i egen stor monter, arrangerar en marknadsdag och deltar med talare på flera scener.

SISAB ligger i framkant när det gäller digital styrning av ventilation och temperatur i sina fastigheter. Innan sommaren kommer 50 av SISAB:s fastigheter att styras genom AI-verktyget SOLIDA. Hittills har SISAB, med hjälp av digitalisering och automatisering, minskat energiförbrukningen med 30 procent. På Nordbygg kommer de bland annat visa hur de jobbar med fastighetsautomation.  

Tydliga mål för Nordbygg

– Vi har två huvudsakliga mål när det gäller Nordbygg, säger Konrad Szczesny, marknadskoordinator på SISAB. Dels är det en mässa som vi ser drar till sig väldigt många av de leverantörer vi jobbar med och även sådana vi skulle vilja se lämna anbud till våra upphandlingar i framtiden. Det andra målet är att intressera och rekrytera framtida arbetskraft, vi vet ju att det exempelvis är många studenter som besöker Nordbygg.

I sin monter ska SISAB visa SISAB SOLIDA och även ge besökarna möjlighet att via ett BIM-bord med skärm, gå in i några fastigheter som 3D-scannats för en digital tvilling. Ett verktyg för fastighetsautomation som kan kopplas ihop med AI.

– För ett år sedan lanserade vi ett AI-verktyg, SOLIDA, som är en plattform för just fastighetsautomation. Innan sommaren är vårt mål att 50 av våra fastigheter styrs med hjälp av SOLIDA, och på lite sikt alla våra fastigheter, säger SISAB:s driftchef Niklas Dalgrip.  

– Med tanke på det ökade trycket vad gäller miljöhänsyn så måste vi jobba allt smartare, och dessutom blir det ju fler och fler människor som ska samsas på en begränsad yta, säger Niklas Dalgrip.

Marknadsdag och scenframträdanden

Utöver aktiviteter i egen monter kommer SISAB att hålla en marknadsdag den 30 september. Den är främst riktad mot byggentreprenörer.  

– Vi har även några presentationer på Nordbygg-scenen, med bland andra vår VD Claes Magnusson som pratar om SISAB:s framtidsvision, berättar Konrad Szczesny.

Dessutom presenteras några projekt lite närmare och driftchefen Niklas Dalgrip kommer att ha en dragning om SISAB SOLIDA på flera olika scener under Nordbygg. På mässans sista dag, 2 oktober, deltar SISAB i Arkitekturdagen.

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.