sfs

Nordbygg – smältdegel för kunskap och erfarenhet

Nordbygg är inte bara mässan för branschens stora aktörer. Även mindre utställare ser stor nytta med att delta. Infästningsspecialisten SFS har mässa för mässa ökat sin närvaro på Nordbygg och kommer 2020 att göra sin hittills största satsning med en utökad monter på central plats i C-hallen.

SFS utvecklar, producerar och säljer marknadsledande infästningssystem till byggindustrin. Företaget, med basen i Heerbrugg, Schweiz grundades 1928 och har Europa som marknad. Förutom ett fokus på byggindustrin har SFS även kunder inom teknik och medicinbranschen samt bil- och flygindustrin. Den svenska delen av verksamheten är baserad i Strängnäs där det nordiska huvudkontoret ligger liksom en utvecklingsavdelning och en produktionsenhet. Utveckling sker även vid företagets anläggningar i Frankrike, Schweiz och England. Det betyder att SFS har resurser att bedriva ett utvecklingsarbete som snabbt kan visa resultat. Något som är viktigt eftersom SFS har bland annat utveckling som en central del i sin affärsplan.

– SFS är framgångsrikt och jag kan med fog säga att vi ligger i framkant. Och det är tack vare att vi är lyhörda för den efterfrågan som finns på marknaden och genom att vi har ett utvecklat samarbete med våra kunder, säger Fredrik Malmberg, kommunikation- och varumärkeschef för norra Europa.

Mässor fortsatt viktiga
Fredrik Malmberg ser Nordbygg som en viktig smältdegel för kunskap och erfarenhet och en plats där SFS ska vara med.

– Vi har deltagit på Nordbygg flera gånger och lärt oss. Och nu kommer vi att öka vårt engagemang, säger Fredrik. Med sociala medier och onlinemarknadsföring, som tar allt mer fokus, kan man lätt glömma bort kraften som fortfarande finns i dess offlinealternativ och i mötet. Idag finns få alternativ i Norden som är större än Nordbygg.

Fredrik menar att byggsektorn måste moderniseras på alla plan. Inte minst handlar det om klimateffektiva produkter och tjänster. SFS vill bidra med ökad kunskap om hur nya produkter och tjänster kan bidra.

– Där kommer Nordbygg in som en bra plats. Här finns branschen samlad och alla på plats har ambitionen att visa upp nytt och ta till sig av det nya.

Roligt överraska besökare

Att delta på mässan kräver engagemang. Konkurrensen är stor och som utställare krävs lång framförhållning.

– Inför 2018 hade vi en tydlig plan och mätbara mål i form av antal besökare och lansering av en ny tjänst och ny produkt. Gensvaret överträffade våra förväntningar, berättar Fredrik.

Han menar att de som en mindre utställare har svårare att synas och därmed handlar det om tajming för att få rätt besökare till montern och i tillräcklig mängd. Å andra sidan blir mötet enklare och ger SFS möjlighet att verkligen ta hand om besökarna.
Man måste ha i minnet att allt sker på besökarnas villkor. Dessutom är det roligt när man kan överraska besökarna.

– Omkring 90% av de som besöker mässan idag förväntar sig nya produkter och system och ser det som deras främsta anledning att besöka mässan. Det är av yttersta vikt att möta den efterfrågan hos målgruppen, konstaterar Fredrik Malmberg.

Örat mot marken
Till Nordbygg 2020 återkommer SFS med större monter på ny plats. På programmet står bland annat lansering av en ny digital plattform och ett nytt affärsområde. Men även produktnyheter som en utveckling av företagets mycket populära taksäkerhetssystem.

Om marknadsläget säger Fredrik Malmberg att det är svårt att sia om framtiden

– Vi måste hålla örat mot marken och vara beredda på handling.

Han tycker att vissa har skrämt upp branschen i onödan de senaste åren med pessimistiska marknadsprofetior och menar att det är först nu som en dip har blivit tydlig.  
 
– SFS kommer att fortsätta satsa hårt och stärka vår kunskapspool med ny personal och nya tjänster. En viktig del av vårt erbjudande är rådgivning kring våra tjänster och system. Vi vill även bidra till en förädlad byggprocess i fabrik, vilket betyder ökad kostnadseffektivitet och snabbare byggnation, säger Fredrik Malmberg