internationellt intresse Foto: Bosse Lind

Ökat internationellt intresse för Nordbygg

Det byggs mycket i Sverige och så har det varit i många år. Det lockar företag från andra länder till Nordbygg som blir en språngbräda in på den nordiska marknaden.

– Det här är vår tredje gång på Nordbygg och den nordiska marknaden är väldigt intressant för oss som företag. Här ser vi en stor potential att bli representerade inom bostadssektorn, säger Ravi Saran, Desiccant Rotors International Pvt. Ltd. som rest till Serige för att besöka Nordbygg.

Allt fler länder bygger nationsmontrar på Nordbygg, där företag från respektive land kan samlas och upptäckas av nya affärskontakter. I år kunde du besöka Tjeckien, Estland, Lettland, Österrike och en regionmonter från Bayern.

– Den svenska marknaden är en av de viktigaste för oss. Vi är väldigt angelägna om att få vara här så vi kommer förmodligen delta på Nordbygg 2020 också, säger en utställare vid Investment and Development Agency of Latvia.

Bakom nationsmontrarna står respektive lands handelskammare, ofta med stöd av staten som en hjälp för företagen att komma in på nya marknader.

– Vi har haft en stabil byggmarknad i Sverige under många år och det lockar. Sedan tror jag att man upptäckt att de stora svenska byggföretagen gärna handlar internationellt, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

De som provat att ha en monter kommer ofta tillbaka. En nationsmonter blir ingången till en egen monter nästa gång.

– Att de får ut mycket av mässan ses också i bedömningen där betyget från de utländska utställarna gått upp från 4,0 på förra mässan till 4,3 på årets mässa, säger Peter Söderberg.

En viktigt drivkraft att besöka mässan är att hitta nya kontakter och se nya produkter.

– Det blir extra intressant för besökarna med utländska företag som de inte stöter på i vardagen och kanske inte ens visste om. Här kan du få direktkontakt med dem, det är uppskattat.

Även bland besökarna sker en ökad internationalisering. På Nordbygg 2016 fördubblades antalet besök från andra länder till omkring 15 procent och på de nivån ligger det kvar.

– I och med att vi är så stora som vi är blir Nordbygg en viktig ingång för att träffa folk från andra nordiska

______________

Artiklar

”Nordbygg är en positiv del i vår och branschens utveckling”

DePalma Workwear återvänder


Weland samlar styrkorna


Ökat internationellt intresse

Toppbetyg av besökarna