Intervju med Peter Söderberg, projektchef, Nordbygg

Nordbygg ett tidseffektivt sätt att skapa full koll

Över 800 utställare står redo att visa upp det bästa de har på årets viktigaste byggmöte. På Nordbygg har du en unik möjlighet att på kort tid och liten yta skapa en verklig överblick över vad som gäller just nu.

Bland annat får du träffa SISAB, en riktigt stor offentlig beställare som kommer att dela med sig av vilka krav de ställer på inköp av material och tjänster, med extra fokus på hållbarhet. Speciellt intressant är hur AI kan användas för att driftoptimera din byggnad.

Många använder redan Nordbygg till att lansera sina nyheter, vi hör ofta om utställare som styr sin FoU mot Nordbygg för att ha nyheter framme till byggsektorns största mötesplats.
I år satsar vi ännu mer på Tech. Vi lanserar Innovationsarenan, en hel avdelning där Nordic ConTech finns på plats och en särskild yta för start ups med nya innovativa lösningar för vår bransch.

Teknik, kunskap, innovation och nätverkande. På Nordbygg finns sammanhangen som ökar din produktivitet och tar din verksamhet till nya höjder.

Även om tekniken står i centrum finns många andra riktigt tunga teman i det digra seminarieprogrammet. En satsning jag är extra stolt över är Byggsandras initiativ att föra samman branschens kvinnliga nätverk under Nordbygg. Jag ser fram emot en diskussion om hur vi kraftsamlar och tar frågan om jämställdhet och mångfald vidare.
Nu är det snart dags, vi ses på Nordbygg!

Peter Söderberg

Senaste Nytt

Det våras för innovativ byggbransch

ByggSandra bjuder in till kvinnlig nätverksträff

Nu har du möjlighet att göra ditt för en hållbar utveckling - ta tåget till Nordbygg

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.