Fortifikationsverket botaniserar

För Niclas Kirchhoff, projektledare på Fortifikationsverket, blev besöket på Nordbygg 2018 givande. – Min ambition var att hitta nya innovationer och produkter som vi kan ha nytta av i våra byggprojekt. Och det gjorde jag, berättar han.

Stor fastighetsägare

Fortifikationsverket har sedan 1635 ansvarat för försvarets öppna och hemliga anläggningar. Det är alltså snart 300 år sedan fortifikationens fader, Erik Dahlberg, började befästa Sverige. Fortifikationsverket är fortsatt Sveriges expert på skydds- och anläggningsteknik och är även en av landets största fastighetsägare. Uppgiften är att se till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet.

– Som projektledare för säkerhetsklassade upphandlingar och byggnationer måste jag ha extremt höga krav på robusthet på material och produkter för vår verksamhet, säger Niclas Kirchhoff. Merparten av det vi använder tar vår egen utvecklingsavdelning fram.
 
Botanisera på Nordbygg

Men i den öppna verksamheten och när kraven på robusthet, till exempel motståndskraft mot vapenverkan, är lägre kan standardprodukter på den öppna marknaden vara tänkbara.
Här kommer Nordbygg in som en intressant plats att botanisera på, menar Niclas.

– Direktkontakten med säljare och produkter samlat gör ju att beslutsvägarna blir mycket kortare. Nu senast hittade jag ett par produkter som nu också har kommit till användning. Till exempel en underhållsfri kabelgenomföring från Eld & Vatten.

Nordbygg kan också vara en bra plats att hitta innovativa nyheter som kan utvecklas utifrån Fortifikationsverkets specifikation, säger han.
– Nu senast träffade jag några glastillverkare och vi hade intressanta samtal, säger Niclas Kirchhoff.

Niclas ser ett besök på nästa Nordbygg som naturligt och inför 2020 kommer han att ägna någon timme åt att planera besöket.

– Det gör jag genom att läsa igenom utställningskartan och utställarförteckningen och anteckna de som jag ”måste” besöka – sedan hittar man ju alltid nyheter och det måste man ju också ha tid med.

______________

Artiklar

Svenska Fönster om Nordbygg

”Nordbygg är en positiv del i vår och branschens utveckling”

DePalma Workwear återvänder

Toppbetyg av besökarna

Ökat internationellt intresse

Fler kvinnor och beslutsfattare