Seminarie Greenfell Tower

Brand fångade storpublik

Årets seminarier på Nordbygg drog storpublik med en stor bredd av ämnen, från solceller och inomhusklimat till branden i Grenfell Tower London. Det sistnämnda som varnande exempel på hur det kan gå när allt går snett.

Natten mot 14 juni 2017 bröt en brand ut i 24-våningshuset Grenfell Tower i London. 71 människor miste livet. Vad hände och varför?

Intresset för seminariet var stort, alla stolar var fyllda och många hade samlats på ståplats.

– Utredningen av branden är den absolut största utredning som Scotland Yard har gjort. Den fullständiga rapporten är hårresande läsning. Det känns som att allt som kunde gå snett, gick snett, säger Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna och moderator på seminariet.

Brandskyddsföreningen inledde seminariet med att berätta om det ödesdigra händelseförloppet.

– Efter det var det en kort paus innan paneldebatten. Vi hade en oro att många skulle gå i pausen, men det var alldeles tyst och förväntansfullt och alla stannade kvar.

Den namnkunniga panelen tog sedan upp frågor om hur vi ska kunna skydda såväl byggnation som individer på ett hållbart sätt. Hur kan vi få en tidigare kontakt mellan konstruktörer och materialtillverkare, hur hanterar vi ansvaret att följa upp att det material som är föreskrivet används och monteras på rätt sätt.

– Det viktiga budkapet var att vi måste verka bättre tillsammans för brandsäkerhet och kunskap om material ur brandsynpunkt och att vi måste ha ett bättre kontrollsystem i Sverige. På Nordbygg når vi flera målgrupper, från materialtillverkare, konstruktörer, konsulter och arkitekter till politiker. Alla som sysslar med samhällsbyggnad är viktiga för att det som hände i Grenfell Tower aldrig får hända igen.

Du får till exempel inte byta ut material utan att veta vad du gör. I Boverkets byggregler står det att du kan använda ett visst material eller ett liknande material. Men då måste du som ansvarig se till att det liknande materialet fungerar lika bra som det ursprungliga tillsammans med det övriga materialet. Felaktigt utbyte var en av de saker som gich snett i Grenfell Tower.

– Jag skulle vilja avsluta med en uppmaning från byggmaterialindustrin:  Använd rätt material på rätt plats och verka för att vi får ett robust kontrollsystem. Vi kommer att fortsätta med seminarier om brandsäkerhet i höst och samverka med Boverket, branschen och övriga för att byggreglerna bättre ska skydda både byggnation och människor, säger Anneli Kouthoofd.