belimo

Ökad energikontroll när Belimo ställer ut på Nordbygg 2022

För energispecialisten Belimo är Nordbygg en social höjdpunkt. Här etableras de relationer som ligger till grund för goda affärer. Efter flera års Nordbyggtorka, på grund av coronapandemin, ser man nu fram emot att återigen få ställa ut på mässan 2022.

För Belimo, med basen Schweiz, har Nordbygg under många år varit en prioriterad mässa. 

– Det är en riktig happening och en viktig händelse för alla i branschen, konstaterar Zaki Abdo, chef för marknads- och teknisk support.  
 
Fokus på energieffektivisering 
Företaget har en världsledande position med sina lösningar inom komfortkontroll för ventilation värme och kyla. Fokus ligger på lösningar för energieffektivisering av fastigheter. Kostnaderna för värme, kyla och god luftmiljö utgör en stor del av en fastighets totala driftskostnad och intresset för att minska dessa är naturligtvis stort.  

– Det kan vi hjälpa till med, säger Zaki Abdo. Till exempel med vår energiventil som optimerar värme och kyla utifrån det faktiska behovet. Det sparar energi och pengar. 

Belimo vänder sig främst till fastighetsägare, konsulter, installatörer och OEM-byggare och dessa finns på Nordbygg, menar Zaki Abdo.  

– Nordbygg 2018 var bra för oss. Belimo hade då en relativt stor monter som bland annat bemannades av produktspecialister från Schweiz.  

Demoriggar för bäst förståelse 
Inför Nordbygg 2020 fanns ett färdigt koncept som på grund av pandemin aldrig blev sjösatt. Med det som grund kommer Belimo att utforma montern till nästa gång.  

Planen är att visa de senaste nyheterna med inriktning på smarta lösningar inom komfortkontroll. Ventiler, rumsenheter, givare och BUS-kommunikation för applikationer inom det som kallas industri 4.0 kommer att demonstreras. 

– Vi åskådliggör detta med demoriggar så att besökarna verkligen kan se hur det fungerar. Det ska också vara möjligt att få testa hur det kan gå till att koppla upp sig mot en motor och felsöka med mobiltelefonen, berättar Zaki Abdo. 

Intresset hos besökarna för de smartaste energilösningarna och kostnadsbesparingar är stort vilket leder till att Belimos förväntningar på mässan är höga. 

– Vi hoppas på spännande samtal och utöver våra egna tekniker och säljare kommer även denna gång kollegor från Schweiz att vara på plats för att svara på de knivigaste frågorna, säger Zaki Abdo.