Exhibitions at Stockholm Furniture & Light Fair

Vi längtar efter att mötas och inspireras – med hälsa och säkerhet i fokus

Nordbygg fortsätter att planera inför 2021

I enlighet med regeringens beslut stängde Stockholmsmässan tills vidare ned samtliga av vårens 2020 mässor och evenemang med fler än 50 deltagare i syfte att minska risken för spridning av Covid-19. Säkerhet och hälsa fortsätter vara vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda vårt samhälle. Vi följer löpande myndigheternas uppdateringar. 

Nordbygg går av stapeln först 20-23 april, 2021 och här är vi i full gång med planeringen där vi utgår från att mässan kan genomföras som planerat. Vi ser mycket fram emot att kunna tillsammans med våra utställare skapa en härlig plats för människor att återigen mötas, skapa nya kontakter och affärer.

Stockholmsmässan har den senaste tiden arbetat igenom och höjt våra krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär och följer löpande Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Vår branschorganisation UFI The Global Association of the Exhibition Industry har tagit fram riktlinjer avseende säkra event som vi följer och nu arbetar med att implementera utifrån Stockholmsmässans förutsättningar och de rekommendationer som gäller.

Mer information från UFI »

Vi håller avstånd 
• Vi säkerställer att varje event har avstånd och tillräckligt med utrymme beroende på eventets karaktär, art och innehåll. Det tex kan röra sig om monteravstånd, tillräckligt utrymme i gångarna samt begränsat antal platser med avstånd i föreläsnings- och konferenssalarna beroende på det antal som rekommenderas för tillfället. 
• Utställningar och installationer kommer att byggas med rätt avstånd och kommer att ha avspärrningsmöjligheter samt personal på plats för att kunna reglera antal besökare. 

Kommunikation, information och utbildning
• Innan vi öppnar dörrarna kommer vi att ha utbildat våra medarbetare och informerat via stockholmsmassan.se alt respektive event/mässas hemsida, digitala kanaler och utskick till både besökare och utställare om vilka restriktioner som gäller samt vikten av att följa dem.  
• Vi säkerställer kontinuerlig kommunikation och uppmaning om att hålla avstånd via högtalarar utrop samt sätter upp dekaler/skyltar. All personal kommer att kommunicera kontinuerligt om detta i alla möten med våra besökare.

Vi undviker köer  
• Vi säkerställer optimala besökarflöden. Vi har lång erfarenhet av arrangemang på Stockholmsmässan och kan varje events unika flöden. Vi kommer därför att säkerställa och optimera på bästa möjliga sätt tex. rikta all biljettförsäljning mot online för att undvika kassaköer.
• Vi kommer att ha tidigare insläpp på morgnarna för att kunna glesa ut ytterligare vid entrén. 
• Tydliga golvmarkeringar kommer att finnas för att rätt avstånd ska hållas, tex vid kassan, i gångarna, restauranger, köer till toaletter etc. Här kommer personal att vara på plats för att hjälpa till.

Rengöring och hygien
• Kom ihåg att tvätta händerna! Vi kommer säkerställa att det finns extra handtvättsmöjligheter och handsprit. 
• Extra städning och personal kommer att finnas på plats för att hjälpa alla att följa våra nya restriktioner. 

Mat och Dryck
• Vår samarbetspartner Mässrestauranger förbereder sin verksamhet för att kunna leverera mat/dryck till våra event allt enligt myndigheters riktlinjer.

Stockholmsmässan Digital Solutions
Oavsett om det gäller ett stort eller litet videomöte. Eller kanske produktion av broadcast, webinar eller podcast. Vi erbjuder säkra lösningar för olika typer av digitala möten. Läs mer här » 

Ta hand om dig, dina nära och kära. Vi ses i april!