Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Rensbarhet i ventilationskanaler enligt SS-EN 12097 med Pelle Höij

Hitta oss på kartan

För att ett ventilationssystem ska kunna fungera som det är tänkt måste kanalsystemet rengöras med jämna mellanrum. För att ventilationsrengörarna ska kunna utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt måste de beredas åtkomst till kanalsystemet i hela sin längd. Kunskapen om vilka regler som gäller avseende rensluckors placering har visat sig vara låg. BBR 6:254 hänvisar till SS-EN 12097 som tydliggör detta.

Talare: Pelle Höij, RSVR

Inneklimatscenen - A36:32