Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Rätt indata i en korrekt utförd lönsamhetskalkyl PRISMO med Emma Karlsson

Hitta oss på kartan

Med den variation av prismodeller som vi ser hos landets energileverantörer idag, är det svårt att säga något generellt om hur stor kostnadsbesparing en viss energieffektiviseringsåtgärd ger. Det beror på hur energiprismodellen är uppbyggd. Verktyget som i en BeBo-förstudie utvecklats för att kunna hantera de varierande energiprismodellerna, och hur du kan använda det för att få indata till dina lönsamhetskalkyler.

Talare:Emma Karlsson BeBo/WSP

Energismart Beställare - EH:07