Risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Find us on the map

Lecturer: Jessica Lovell

 

Fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader i och med de pågående Klimatförändringarna. SMHI berättar om framtida klimatscenarier, omfattningen av riskerna och vad fastighetsägare kan tänka på vad gäller befintliga fastighetsbestånd och vid nyetablering för att klimatsäkra fastigheterna.

 

This seminar will be held in Swedish.

Nordbyggs Talks Scen