Arkitektens ögon på - Tegel

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Tham Videgård Arkitekter, en presentation av Bolle Tham och Martin Videgård

Programpunkten introduceras av Tove Dumon WallstenArkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Projekt: Stenhöga, Kontor Bolle Tham och Martin Videgård startade kontoret Tham Videgård arkitekter 1999. De har fått många pris och uppmärksammats för både sitt innovativa tillvägagångssätt och sina väl genomförda projekt i många olika genrer, från föremål, interiörer och privata hus till offentliga byggnader, kontor och bostäder. På Nordbygg berättar Tham Videgård om Stenhöga, en kontorsbyggnad i tre volymer, uppfört i gult tegel, med målet att skapa långsiktigt hållbar, vacker arkitektur på en känslig tomt i Solna.

Nordbyggs Talks Scen