Hur sänker du din-och dina kunders-energinota?

Find us on the map

Lecturer: Lotta Bångens

Konkreta exempel på hur du kan minska energianvändningen i byggnader. Vad har andra gjort, vad kostade det och vad blev resultatet? Samtidigt som vi hjälper oss själva och kunderna att framtidssäkra byggnaderna mot höjda energipriser och, inte minst, så gör vi en insats för klimatet.

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen