Ett hållbart samhälle med hjälp av digitalisering

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Frank Rälg

Det ställs i dag höga krav på offentliga utrymmen där många människor rör sig, samtidigt som underhållet bitvis blir eftersatt på grund av manuella inspektioner. Hur kan den digitala tekniken hjälpa oss att underlätta de behov och krav som kommer att ställas på framtidens samhälle. Låt dig inspireras av ett levande labb, innovationer som sparar vatten- och energi och hur ett hållbarhetsarbete på en stor fjällanläggning sparade energi samtidigt som det gav en bättre service och upplevelse för sina besökare.

Energismartscen