Timber on Top - den hållbara konsten att nyttja det redan byggda!

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Tomas Alsmarker och Jessica Becker

Vad är hållbart byggande – på riktigt? Är det alltid smart att riva befintliga, fortfarande fungerande byggnader för att få utrymme att bygga nytt och förhoppningsvis hållbart? Eller finns det lösningar som är till och med bättre ur ett klimatperspektiv? Med lätta material och dagens konstruktionsteknik och är på- och tillbyggnader i trä en del av lösningen för både klimatutmaningen och behovet av flera bostäder och lokaler. Timber on Top är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår.

Innovationsscen & Café