Så kan bostadsfastigheter bli energieffektivare med värmepumpar

Find us on the map

Energikostnaderna skenar för många fastighetsägare och behovet av att energieffektivisera ökar. I bostadsfastigheter slår kostnaderna direkt på de boende. Utmaningen ligger dels i att investera för att sänka kostnader, dels i att hitta hållbara tekniska lösningar. Den tekniska utvecklingen ger möjligheter, men hur går det till? Kan en befintlig fastighet bli bättre och hållbarare? Vilka ingrepp krävs och är det lönsamt?

Johan Bursell, CO2NSULTS & Patrik Larsson, Labkyl. Moderator: Anders Ekdahl, Nordic Climate Group

This seminar will be held in Swedish.

Scen Kyla/Värme