Rätt renovering för ett hållbart samhälle - Del 4

Hitta oss på kartan

Välkommen till Renoveringsdagen 2020 med Nationellt Renoveringscentrum, Dennis Johansson, LTH

• Blixtföredrag
  -Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna, Varsam renovering av miljonprogramshus – en jämförelse av tre renoveringspaket där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter utvärderas
  -Hans Bagge, LTH, Nöjda hyresgäster och låg energianvändning med ny ventilation i miljonprogramshus
  -Paula Femenias, Chalmers, Flytt och renovering
  -Kristina Mjörnell, RISE och LTH, Att välja hållbar renovering
• Paneldebatt
• Forskarsamtal vid scenen

Jonn Are Myhren
Jonn Are Myhren

Hans Bagge
Hans Bagge

Paula Femenias
Paula Femenias

Kristina Mjörnell
Kristina Mjörnell

Nordbyggscenen - EH:10