Plats för installationer och installationer på rätt plats!

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Fredrik Runius

Så kan installationer projekteras in i fastigheterna från början på ett smart sätt! Vad händer om det inte finns plats för installationer? Praktiska exempel, tips och råd. Säker Vatten har i ett SBUF projekt med arkitekter belyst frågan om plats för installationer. Detta redovisas bland annat i en handbok för arkitekter.

Nordbyggscenen - EH:10