Hur genomför man energiupphandling - viktiga faktorer

Föreläsare: Per Levin, PE Projektengagemang

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning. Per Levin, Projektengagemang går igenom dem krav och verktyg som finns tillhands och blir viktiga faktorer i energiupphandlingen.