Rensluckor i ventilationskanaler

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Pelle Höij, Svensk Ventilation

Regelbundet kolla och rengöra sitt ventilationssystem är lika självklart som att städa golven. Därför förser vi våra ventilationskanaler med åtkomliga öppningar för inspektion och rensning. Boverket hänvisar till SS-EN 12097 för lämplig utformning av kanalsystem och rensluckor.

-Hur går det till att rengöra och kontrollera ett ventilationssystem?
-Vad krävs för komma åt med dagens metoder för inspektion och rengöring?
-Vad säger standarden SS-EN 12097 och hur ska den tolkas?

Inneklimatarenan - A39:31