Jonny Hellman

Jonny Hellman

Ni är medarrangörer till Nordbygg, vad innebär det?

– Vi är en branschförening (VVS Fabrikanterna) och som representerar 101 medlemmar inom VS och VA. Som medarrangör får vi möjlighet att dela med oss av idéer och kompetens för att skapa ett intressant program och spännande möten.

Hur går era planer inför Nordbygg 2024? Vad kommer ni att göra/visa/presentera?

– Vi kommer själva ha en monter och tillsammans med alla våra medlemmar dela med oss av kompetens, innovationer och idéer kring våra produktområden.

Vilka förväntningar har ni? 

– Mina förväntningar inför 2024 är stora, det händer mycket inom branschen och ska bli intressant att ta del av både program och utställare. Hållbarhetsfrågan och kompetensförsörjningen i branschen har stora utmaningar och mässan blir en bra mötesplats att diskutera dessa frågor.

Vad kan besökarna förvänta sig från er? 

– Framför allt spännande produkter och lösningar från alla våra medlemmar, hur vi möter dagens och morgondagens utmaningar.

Varför ska man besöka Nordbygg2024?

– Mötesplatsen, få möjlighet att under ett antal dagar ta del av den senaste tekniken och produkter som kommer att visa vägen till ett hållbart samhällsbyggande, samt få möjlighet att träffa branschkollegor.