Jaana Petherbielke

Jaana Petherbielke

Ni är medarrangörer till Nordbygg, vad innebär det? 

– Förutom att man kan vara med och påverka innehållet, så får man alltid en boost av hur marknaden ser ut, bästa omvärldsbevakningen. Dessutom så finns det möjligheter att samverka kring andra projekt och events. Dvs vi sprider kunskap och nätverkande genom flera kanaler och nätverk..

Hur går era planer inför Nordbygg 2024? 

– I år ett speciellt läge genom RoomVent konferensen, ett typiskt bra samverkansprojekt. Vi har t.ex. monter tillsammans med Svensk Ventilation. Tidningen Energi-Miljö kommer också bl.a. att bevaka både före och efter mässan, samt intervjuer även på Inneklimat scenen.

Vilka förväntningar har ni? 

– Att vi ska få flera besökare mot fg Nordbygg, och hoppas att ex RoomVent konferensen ska locka flera internationella gäster.

Vad kan besökarna förvänta sig från er? 

– Professionellt bemötande och högklassigt program i monter men givetvis framförallt programmet på RoomVent 2024.

Varför ska man besöka Nordbygg2024?

– Vi behöver komma igång med nätverkandet och framförallt visa oss mer på marknaden. Tror att beteendet har varit lite återhållsamt och 2022, så var det så pass tätt inpå pandemin. Men förhoppningen är väl att vi ska komma i något slags ”normal läge” innan pandemin igen.