Britta Permats

Britta Permats

Ni är medarrangörer till Nordbygg, vad innebär det? 

- Nordbygg är den största nordiska mötesplatsen för ventilationsbranschen och därmed en självklar mötesplats att medverka på. Som medarrangör får vi möjlighet att dela med oss av idéer för att skapa ett intressant programinnehåll och spännande möten.

Hur går era planer inför Nordbygg 2024?

– I år kommer vi tillsammans med EMTF finnas på Roomventarenan i A-hallen och ordna med innehållet på Inneklimatscenen. Där kommer det att vara föredrag, intervjuer och panelsamtal med bland annat forskare från hela världen och exempel på fastigheter som minskat energianvändningen och samtidigt förbättrat inomhusklimatet.  

Vilka förväntningar har ni?

–Tack vare Romventkonferensen kommer Nordbygg få flera internationella gäster och ett större fokus på energieffektiva och säkra ventilationslösningar. Vi förväntar oss också att det kommer att utbytas teknikinformation, diskussioner om nya idéer och föredrag om den senaste forskningen inom ventilationsområdet.

Vad kan besökarna förvänta sig från er? 

– Professionellt bemötande i våra medlemmars montrar och ett högklassigt program på Inneklimatscenen på Roomventarenan.

Varför ska man besöka Nordbygg 2024?

- Det finns ingen annan plats i Norden där man på så kort tid kan uppdatera sig på nyheter, nätverka, skapa relationer med leverantörer och ta del av information som presenteras på de olika scenerna.