Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Paul Rogers, BAU

På Nordbygg träffar jag personer som är viktiga för mig

Att bygga relationer och nätverk och att ta del av den senaste teknologin, allra helst innovationer som förbättrar vår miljö. Det är dagsljusspecialisten Paul Rogers plan inför Nordbygg 2018.

Arkitekten Paul Rogers, arkitektbyrån BAU, är specialiserad på simulering av klimat och dagsljus. Det är en fråga som berör allt fler byggprojekt, bland annat på grund av ökad förtätning i våra storstäder. Under 2017 genomförde Paul och hans kollegor i dagsljusgruppen hela 100 uppdrag rörande dagsljus. Pauls planer för Nordbygg 2018 är bland annat att ta del av innovationer och ny teknologi.

– Vi inom byggnadsindustrin har stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen mot hållbarhet. Ny teknik och smarta innovationer är den största möjligheten vi som specialister har för att påverka vår framtid i en positiv riktning.

– Och ingen kan göra det ensam, vi behöver jobba ihop oss, samverka. Därför är det viktigt att gå på Nordbygg, menar Paul.

Smarta innovationer
Paul säger att glas, hans specialområde, är ett jättebra exempel på hur teknik kan utvecklas och möjliggöra nya produkter och lösningar som också är bra för miljön.

 – Bara på 20 år har tekniken blivit så mycket bättre när det gäller ljusinsläpp kontra energiförluster. Det finns glas som kan hålla ute kyla eller värme och störande ljud men ändå släppa in tillräcklig bra ljus, säger Paul.

Se produkterna
Produktkunskap är alltså ett viktigt skäl för Paul och hans kollegor att besöka Nordbygg

– Jag får både idéer och ny kunskap av mina besök där. Den svenska marknaden är väldigt bra med hög teknisk nivå och kompetens. Och självklart är de internationella aktörernas närvaro också mycket viktig.

Paul menar att ju mer han vet, och ju bättre produktkunskap han har, desto bättre beskrivningar kan han utföra för sina kunder.

– Glas är ju också väldigt visuellt, därför är det väldigt viktigt att se produkterna i verkligheten.

– För att använda en produkt rätt i ett projekt behöver jag skapa mig en fördjupad förståelse för dess egenskaper. Något kan se ut att funka på papper eller skärm, men inte i verkligheten. Därför är det fysiska intrycket väldigt angeläget.

– Jag har hittat många bra grejor på Nordbygg genom åren. I år kommer jag att titta lite extra efter solskydd, där sker en mycket intressant utveckling just nu.

Bygga nätverk
Paul är inte bara specialist inom dagsljus, hans andra fokusområde är miljöklassningar.

– Boverket, Sweden Green Building Council, Svanen och många av mina andra återkommande kontakter kommer säkerligen att finnas på plats. Liksom konkurrenter och partners, nuvarande och blivande.

– På Nordbygg träffar jag helt enkelt personer som är viktiga för mig, avslutar Paul Rogers.