Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

våra fem spanare

Lennart Weiss fullbordar Nordbyggs spanarsvit

Lennart Weiss utvecklar sina tankar kring hållbarhet, en idag helt avgörande faktor vid ny-och ombyggnation.

Med en allt vidare tolkning av hållbarhetsbegreppet får beställaren ytterligare frågor på sitt bord och kravet på kunskap ökar. (Se filmen)

Övriga spanare

Lisa Deurell Arkitekt och bostadsdebattör tar upp det ökade intresset för jämställt byggande. Beställare både inom offentlig och privat sektor efterlyser idag en feministisk analys kring projekt, konstaterar hon. (Se filmen!)

Fredrik Drotte, Stadsutvecklingsansvarig på ÅWL arkitekter, tidigare stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun. Kvalitet kostar konstaterar han. I Upplands Väsby togs ett verktyg fram som stöd vid stadsutvecklingsprojekt, ”poängsystemet för fyrklövern”. Syftet är att etablera samarbete med byggaktörer med en win-win målsättning. De som hjälper till att uppnå kommunens mål ges en rabatt på markpriset. (Se filmen!)

Elise Grosse, Utvecklingsansvarig för hållbarhet på White arkitekter. Hon kan allt om hur vi skapar klimatneutrala byggnader. I det arbetet är val av material liksom en väl genomtänkt bygglogistik två faktorer som har rel="noopener noreferrer" en avgörande betydelse rel="noopener noreferrer" för resultatet. (Se filmen!)

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna om hur nya brukarbeteenden och funktionskrav ställer nya krav på beställaren.  Han konstaterar att större byggföretag nu ökar  omvärldsbevakningen rel="noopener noreferrer" just för rel="noopener noreferrer" att identifiera nya trender rel="noopener noreferrer" och beteenden.  (Se filmen!)