Vinnarna Simon Viklund och Tore Lagerquist, Chalmers tekniska högskola.

Chalmersstudenter vinner arkitekturtävlingen ”Nya ögon på trä”

2024-02-21

Nordbygg och branschorganisationen Svenskt Trä, med stöd av Sveriges Arkitekter, har utsett vinnaren av ”Nya ögon på trä ”, en tävling för arkitekturstudenter vars huvudsyfte är att uppmärksamma trä som material samt visa på möjligheter för innovation, cirkularitet och återbruk.

Det vinnande förslaget, "Massor i rörelse" prisas för sitt nytänkande angreppssätt som framhäver träets möjligheter och utmanar gränser för material, teknik och återbruk.

Skaparna Simon Viklund och Tore Lagerquist kommer från Chalmers tekniska högskola (CTH) i Göteborg.

Uppgift och vinst

Tävlingsuppgiften var att utforma en träffpunkt/mötesplats på Nordbygg som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö den 23-26 april 2024. Det vinnande bidraget kommer uppföras på entrétorget under Nordbygg, där även prisutdelning kommer att hållas och samtliga förslag ställas ut.

– Nordbygg är norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Vinnarbidraget uppförs som en central mötesplats nära entrén, så det är naturligtvis en jättemöjlighet för dessa arkitekturstudenter att få visa upp sina arbeten för en stor publik, berättar Lina Hann, jurymedlem och projektledare för Nordbygg.

Tävlingens vinnare får även en prissumma på 50 000 kronor och en studieresa arrangerad av Svenskt Trä.

– Det som framförallt tagit tag i oss är alla unga studenters engagemang för hållbarhet, cirkularitet och återbruk, och alla de nya tankar och idéer om hur trä kan bidra i denna nödvändiga omvandling, säger Tomas Alsmarker och Johan Fröbel på Svenskt Trä.'

Syfte och motivering

Syftet med tävlingen är att främja kunskapen kring trä som material samt inspirera till innovativa och hållbara arkitektoniska lösningar. Juryn tog fyra kriterier i beaktande; innovationshöjd, arkitektonisk gestaltning, funktion och genomförbarhet. Vinnarna utsågs efter en noggrann bedömning av de 26 inkomna förslagen.

– I ”Massor av rörelse” får strukturen ta plats och ger en skulptural känsla till mötesplatsen. Limträkonstruktionen kompletteras med CNC-frästa massiva träskivor som placeras tätt runt scenrummet för att skänka en känsla av lugn. Samtidigt kan ljuset fortsatt flöda in och utrymme lämnas för passager. Juryn associerade till de fantastiska koppartälten i Hagaparken fast i en omtolkad tappning, förklarar juryns sekreterare, Tove Dumon Wallstén, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Till vinnarbidraget "Massor i rörelse" →

massor i rörelse

Andra prisade förslag

Juryn har gett ett hedersomnämnande till förslaget "Brädgård" för dess innovativa angreppssätt och inspirerande tankesätt kring cirkularitet och återbruk.

Bakom bidraget står arkitekturstudenterna Felix Olofsson, Adam Ryden och Svante Hallgren från Lunds tekniska högskola (LTH).

Till förslaget "Brädgård" →

Dessutom vill juryn ge särskild uppmärksamhet åt två förslag, "Lada på språng" och "Träffpunkten stugan", som utmanar traditionella typologier för träbyggande.

"Lada på språng" av Viktor Nordling, Chalmers tekniska högskola (CTH) →
"Träffpunkten stugan" av Max Lifmark, Chalmers tekniska högskola (CTH) →


Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
• Lina Hann, projektledare Stockholmsmässan/Nordbygg
• Johan Fröbel, chef teknik & handel, Svenskt Trä
• Tomas Alsmarker, chef innovation & forskning, Svenskt Trä
• Malin Heyman, arkitekt SAR/MSA, Atelier Heyman Hamilton (utsedd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd)

Som sakkunnig expert tillkallades Allan Foss, Projektledare och montör på Stockholmsmässan.

Juryns sekreterare var Tove Dumon Wallstén, arkitekt SAR/MSA, med stöd av Erik Eckersten, studentsamordnare, båda från Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Liv Ljungqvist, Stockholmsmässan.