Anna Werner

Solteknik får nytt temaområde på Nordbygg 2024 – vd:n välkomnar fler i branschen att ställa ut

2022-11-09

Solenergi var på agendan redan under Nordbygg 2022 – till mässan 2024 kommer en särskild avdelning för solteknik lanseras, tack vare det ökade intresset för förnybar energi.

I takt med den nuvarande situationen i Europa, delvis på grund av den rådande energikrisen, har intresset av lokalproducerad energi trappats upp. Solenergi ses som ett av framtidens kraftslag, för att kunna utnyttja den potential som finns i solkraften måste Sverige vara teknologiskt smart och använda energin på rätt sätt framöver.

– För att utnyttja potentialen som finns i solenergi måste vi använda batterier på rätt sätt och ändra våra samhällsstrukturer med hjälp av smart teknologi, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Flera solteknikföretag var på plats redan under Nordbygg 2022 och visade upp sina innovationer – ännu fler företag inom sol och solenergi förväntas visa upp sina idéer på Nordbygg 2024. Där planeras nämligen en egen yta avsatt för solteknik, företag kommer få visa upp sina nya idéer och innovationer för att gynna en klimat- och hållbarhetssmart energiförbrukning i landet. 

– Det är jätteroligt med ett temaområde för solteknik. Det är inte bara företag som vill få kontroll över sin elsituation, även privatpersoner och kommuner vill bli mindre beroende av de nuvarande elpriserna, säger Anna Werner. 

Vilka nya innovationer väntas inom solteknik?

– Dels görs ständiga små förbättringar av panelernas effektivitet och verkningsgrad, dels kommer det mycket innovationer inom byggnadsintegrerade solpaneler som kan ersätta byggprodukter och samtidigt producera el. En annan teknik som utvecklas snabbt är styrning av elproduktion och batteriladdning för att stötta elnätet och använda sin el smartare, säger Anna Werner.

Nya innovationer inom mätteknik och hur företag säljer el mellan varandra är också en ökande trend. Anna Werner menar även att det finns flera nya idéer kring affärslösningar, samt nya typer av avtal mellan anläggningsägare, den som köper el och elnätsägaren, som man kan väntas se utställare visa upp på Nordbygg 2024.

Hur kommer det sig att teknikutvecklingen samt intresset är så pass stort?


– Det är en underliggande positiv trend som har förstärkts av klimatomställningen och den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Man föredrar närproducerad el av säkerhetssynpunkt också av hållbarhetssynpunkt, man vill veta vad det är för el man använder, säger Anna Werner.