Madeleine Sandquist Foto: Fialotta Bratt

Skatteverket på Nordbygg: Lättillgänglig information och stöd för byggföretagare som vill göra rätt

2024-01-16

Skatteverket har bokat en monter på Nordbygg 2024 i syfte att träffa byggföretagarna på deras egna hemmaplan. Med fokus på att göra det lättare att göra rätt erbjuds lättillgänglig information och möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Skatteverket kommer att delta i Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetssektorn, som går av stapeln i april på Stockholmsmässan.

–  Vi vet att byggsektorn är en bransch med hög risk för osund konkurrens. Vi vet också att de allra flesta byggföretagare vill göra rätt. Vårt syfte med att finnas på plats på Nordbygg är att skapa dialog, informera och hjälpa till att förmedla kunskap och kontakter. Det ska helt enkelt bli lättare att göra rätt, säger Madeleine Sandquist. Madeleine är en erfaren skatteinformatör och ansvarar för Skatteverkets närvaro på mässan. Hon har specialiserat sig på förutsättningsskapande åtgärder för byggbranschen, med målet att förse företagare med information och stöd för att undvika onödiga misstag och fallgropar.

Sårbar för osund konkurrens

Skatteverket är medvetna om att det kan vara svårt att navigera rätt, även om man vill. Byggbranschen är arbetskraftsintensiv och sårbar för osund konkurrens. Myndigheten tillsammans med många andra strävar efter att skapa förutsättningar för att motverka detta.

– Många av felen är ofrivilliga. Därför vill vi kommunicera vilken hjälp vi kan erbjuda. Vi vill agera som ett stöd snarare än att avskräcka, informera i förväg hellre än att granska och kontrollera i efterhand, förklarar Madeleine, och tillägger:

– På så sätt kan vi lägga mer av våra kontrollresurser på avsiktliga fel och fusk.

Tar upp vanliga utmaningar

– Vi undersökte vilka mässor och mötesplatser som fanns, och valde Nordbygg eftersom den stora mässan ger möjlighet att träffa jättemånga samtidigt och nå ut med vårt budskap till precis rätt målgrupp, säger Madeleine.

På Nordbygg kommer besökare att kunna ställa frågor och få vägledning av Madeleine själv och flera kunniga kollegor. De kommer att ta upp vanliga problem, som att handla upp på rätt sätt, bedöma fast driftsställe för utländska företag som arbetar i Sverige, frågor kring personalliggare och ge råd om hur företagaren undviker fallgropar. Man välkomnar synpunkter på förbättringar och vad som underlättar framtida dialog.

Genom att samarbeta och agera gemensamt kan byggföretagen själva bidra till att stärka branschen, minska osund konkurrens och främja rättvis affärspraxis.

Dialoginriktad strategi

Skatteverkets närvaro på Nordbygg syftar inte bara till att informera om regler och förutsättningar utan också att skapa en positiv upplevelse och öka medvetenheten om möjligheter till förbättringar på längre sikt.

– Genom en dialoginriktad strategi strävar vi efter att få fler företag, både inom bygg och i andra branscher, att upptäcka enklare och rättvisa sätt att bedriva sin verksamhet. Det finns webbseminarier och inspelade klipp på Skatteverkets webbplats för den som vill fördjupa sig, tipsar Madeleine.

Möter många samtidigt

– Vi är jätteglada att Skatteverket valt Nordbygg som arena för att träffa många byggföretagare samtidigt. Vi vill vara precis en sådan mötesplats, som sprider kunskap som är bra för både branschen och som samtidigt skapar samhällsnytta, säger Lina Hann, projektledare Nordbygg.