siemens

Är du redo för PropTech á la Siemens?

2023-10-11

Techhungriga besökare kommer inte gå lottlösa från Nordbygg 2024. Redan nu utlovar flera utställare uppvisning av tekniska innovationer som ska förändra bygg- och fastighetsbranschen. Siemens är en av de utställare som kommer passa på att presentera sin brännheta nylanserade plattform – Building X.

För de icke redan frälsta är tech sällan lättbegripligt förklarat bara genom ord. Därför är Nordbygg en lysande plats både för innovatörer och potentiella användare för att verkligen få mötas och skapa förståelse genom att visa upp, testa och förklara produkterna. 

Siemens är ett av de företag som kommer passa på att använda Nordbygg för att låta potentiella kunder se deras nylanserade framtidslösning för smarta fastigheter, plattformen Building X. Hannes Lindblad, strategi- och affärsutvecklare på Siemens, berättar här om hur den har potential att påverka branschen framåt.  

Och hänger du inte med i förklaringen? Bekymra dig inte, på Nordbygg 2024 finns alla chanser att testa och ställa frågor till branschens innovatörer om deras lösningar.  

Hannes Lindblad, strategi- och affärsutvecklare på Siemens – vad är egentligen Building X?  

– Den korrekta förklaringen är att det är en skalbar digital plattform för fastighetsinformation med syftet att: digitalisera, hantera och optimera hur vi använder våra byggnader. Men om du vill ha en extremt förenklad förklaring så kan du tänka på vad Windows är för en PC. Windows är fantastiskt, men det behövs program som exempelvis Office-paketet för att ge någon faktisk nytta, men dessa program möjliggörs av plattformen. I Building X samlas data från de system som finns i byggnaden och matchas mot externa datakällor så som energipriser, väder etcetera. På så sätt skapas ett underlag för att enkelt kunna koppla på applikationer som möter de behov som fastighetsägaren har. Det är den hårdragna förklaringen av vad Building X är. 

Vem behöver förstå Building X? 

– Fokus i dagsläget ligger på att stödja fastighetsägare för att nå deras affärs- och hållbarhetsmål, genom applikationer för både energi- och säkerhetsstyrning. Målet är att underlätta deras digitala resa när intelligenta beslut ska fattas om deras byggnader. Men alla som är del av systemet i driften av en byggnad och infrastrukturen runtomkring kommer med tiden kunna dra nytta av plattformen med hjälp av applikationer, till nytta för hela samhället. Plattformen är byggd utan begränsningar.  

På Nordbygg demonstrerar vi gärna Building X för alla som på något sätt är intresserade av hur vi med hjälp av data kan arbeta smartare med drift av byggnader och infrastruktur kopplat till byggnader. Vi kommer ha ett bra gäng från Siemens på plats! 
 
Vad gör Building X för nytta? 

– Byggnader och hela samhällen blir smarta på riktigt. Byggnaden är ju bara en liten kompentent i ett stort nätverk.  Tack vare öppenhet och molnteknik underlättar Building X möjligheten att knyta samman systemen, både i byggnader och mellan byggnader. På så sätt främjas utveckling tillsammans med våra kunder och partners för att hantera utmaningar snabbare.  

Användarna ges möjlighet att digitalisera och tillgängliggöra sin byggnadsdata utifrån många olika källor, discipliner och system på en enda plattform. Detta möjliggör en sömlös användarupplevelse och integrering av befintliga system, inklusive tredjepartsapplikationer, genom leverantörsoberoende anslutningar och öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API).