karta

Samhällsbyggarenan tar plats i Almedalsveckans nav

2022-11-09

Bygg- och fastighetssektorns populära mötesplats i Visby kommer tillbaka under politikerveckan 2023, nu på bästa läge invid Almedalsscenen. Med ännu vassare program än tidigare samlar arenan Sveriges makthavare, offentliga såväl som privata, inom bygg, fastighet, infrastruktur, hållbarhet och energi.

Efter några års uppehåll kommer Samhällsbyggararenan äntligen tillbaka och huvudarrangören är liksom tidigare Stockholmsmässan. 

Lina Hann, projektchef för Samhällsbyggararenan, förklarar varför arrangemanget är så viktigt i Almedalen, och pekar bland annat på branschens stora samhällsavtryck, både på arbetsmarknaden och i strävan mot ett hållbart Sverige.

– De beslut som bygg- och fastighetsbranschen fattar påverkar Sveriges framtid. I kunskapsutbytet mellan de offentliga och privata aktörerna läggs ofta den framtida inriktningen i beslutsfattandet. Det finns ingen annan plats där svenska makthavare kan få samma möjlighet att möta och påverka varandra som i Almedalen under politikerveckan. Därför är det så viktigt att Samhällsbyggararenan ska finnas mitt i politikerveckans epicentrum.

Arrangörer

Precis som tidigare år ligger Nordens största byggmässa, Nordbygg, och dess nätverk till grund för Samhällsbyggararenan. Denna gång har ytterligare två medarrangörer anslutit sig, nämligen mässorna Trail and Rail och Nordic Sustainability Expo.

– Därmed blir vi ett ännu tydligare nav för att driva byggfrågor med infrastruktur som fokus och hållbarhet som riktstjärna, säger Magnus Eriksson, Business Area Manager, B2B Events, på Stockholmsmässan. 

Train and Rail är en mässa som handlar om framtidens viktigaste infrastrukturutmaningar och transportfrågor. Nordic Sustainability Expo är mötesplatsen för ett konkurrenskraftigt och hållbart företagande. Båda arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm, under våren 2023. 
Förhoppningsvis kommer slutsatserna och kontakterna från dessa mässor tas vidare och tjäna som inspiration på Samhällsbyggararenan, förklarar Magnus Eriksson.

Ämnen

Några av branschens hetaste frågor såsom materialpriser, materialflöden, cirkularitet, transporter, fossilfrihet, fastighetsenergi, infrastruktur och kompetensförsörjning behandlas under veckan.

– Det kommer finnas möjlighet för aktörer som vill vara en del av samhällsdebatten att driva branschen framåt genom att ta plats på scen, anordna möten, mingel, runda bords-samtal eller seminarier. Vi ser till att alla de logistiska förutsättningarna för arrangörerna blir de bästa möjliga och stöttar med marknadsföring, säger Lina Hann och uppmuntrar samtidigt journalister som önskar göra intervjuer eller delta i mingel att höra av sig. 

Det ligger i allas vårt intresse att just våra samhällsavgörande frågor ska få maximal uppmärksamhet och journalister med stor branschkunskap kan bidra till en bättre utveckling för branschen och därmed för Sverige, avslutar hon. 


Datum: Samhällsbyggararenan: 28-30 juni 2023 i Almedalen
Plats: Almedalen, mittemot Almedalsscenen, Donnersgatan 6

För mer information går till: 
www.samhallsbyggararenan.se