Byggfakta Peter Åhs

Strukturerat arbete före, under och efter: ”Nordbygg är ett strategiskt verktyg för vår tillväxt”

2022-09-15

”Hej, känner du till Byggfakta?” Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare, har ställt ut på alla Nordbygg sedan 1998. Här delar han med sig av sina bästa tips för hur norra Europas största byggmässa blir ett verktyg för tillväxt.

– En mässa är en stor investering som vi vill ha avkastning på. Resultatet av vårt engagemang är helt mätbart och beslutet att delta är alltid mycket enkelt, säger Peter Åhs.

Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta Sverige, har jobbat på Nordbygg varje gång ända sedan 1998, då han arbetade på Sverige Bygger. Sedan en bit in på 2000- talet har han dessutom varit ansvarig för nästan samtliga mässatsningar, så som monter och kringaktiviteter för båda företagen.  

Byggfaktas verksamhet har utvecklats under åren. Tillväxten, både den organiska och i form av uppköp, har varit minst sagt kraftig både i Sverige och internationellt. Från grunden som ett undersöknings- och kunskapsföretag tillhandahåller nu koncernen information och data som en stor del av byggsektorn baserar sina beslut på, bland annat inom områden som försäljning, marknadsföring samt strategi och marknadsinsikter. 

Bestäm dig för vilka du vill träffa, och se till att göra det 

– Nordbygg har kommit att bli en mycket viktig del i vår marknadsmix. Precis som många andra jobbar vi på Byggfakta till stor del via telefon och webbmöten. Det fysiska mötet blir desto viktigare när det väl blir av. 

– Det finns ingen annan plats vi träffar så många, och för oss rätta, beslutsfattare under så kort tid som på Nordbygg, säger Peter Åhs. 

Byggfaktas huvudkontor ligger sedan många år i Ljusdal. Numer finns företaget på många fler platser både i Sverige och internationellt.  

– En mycket stor andel av vår personal åker ner och besöker Nordbygg. Det är viktigt för vår kultur och skapar stolthet och gemenskap. Våra nyanställda lär sig att förstå branschen, de får en känsla för den genom att se det enorma utbudet och träffa alla olika aktörer som jobbar i byggsektorn. 

Peter berättar att Byggfakta alltid bjuder in sina befintliga kunder och leverantörer. Det är ett led i att stärka relationen och en utmärkt möjlighet att låta dem träffa fler kollegor, särskilt om personerna är nya på sina poster.  

– Många utställare är våra kunder. Även entreprenörer inom bygg, el och vvs är på plats, det är våra största kundgrupper så de vill vi gärna träffa.  

Skapa en strukturerad process för genomförande och uppföljning 

”Hej, känner du till Byggfakta?” Så brukar dialogen börja, ofta redan i gången utanför montern när vi får ögonkontakt med förbipasserande. Om svaret blir ja eller nej blir avgörande för det fortsatta samtalet. 

Peter säger att de har ett strukturerat upplägg för att ta reda på behov och önskemål och vad Byggfakta kan göra för dem, utifrån vad de jobbar med och om de är kunder eller inte.  

– Så fort vi kommer hem fördelar vi ut kontakterna och börjar systematiskt jobba med våra leads. De affärer som Nordbygg 2022 redan i juni genererat visade att vårt deltagande betalat sig, men vi har offerter ute för mångdubbelt mycket mer. Eftersom allt är så tydligt mätbart är beslutet att delta lätt att fatta, säger Peter.  

Involvera alla så de vet vad som gäller 

Men arbetet inför en mässa påbörjas långt innan dess genomförande.  

– Grunden i deltagandet ligger redan i budgetarbetet året innan. Då planerar vi deltagandet, sätter syftet och går noga igenom varför ska vi vara på Nordbygg?  

När beslutet är fattat går vi igenom vilka varumärken och tjänster vi ska lyfta fram, hur vi ska prioritera och vad budskapet är.  

 Processen är mycket strukturerad och involverar all personal som ska resa dit, både som besökare och för att jobba i montern. 

– En mässa är en stor investering och den vill vi ha avkastning på. Alla ska veta varför de är där, vad syftet är och hur de ska bete sig, säger Peter. 

Han berättar att det i år var extra kul med många nyanställda som aldrig varit på mässa förut på grund av pandemin. 

– De fick tips av mer erfarna kollegor, hos oss ska ingen gömma sig i montern om någon mot förmodan trodde det. Jag ser tyvärr en del sådana exempel ute i hallarna och det är synd att de utställarna inte förberett sin personal bättre. Vi är ju på mässan för att träffa folk och ta reda på hur vi kan skapa nytta för varandra, inte stå och hänga med kollegor eller stirra i mobilen, säger Peter. 

Var aktiv – även i lågkonjunktur 

Peter berättar att Nordbygg 2022 var ett av de bästa åren för Byggfakta.  

– Vi börsintroducerades i höstas och hade med oss flera nya varumärken och tjänster och därmed mycket att erbjuda.  

– Jag har personligen gått igenom alla leads och vi träffade verkligen rätt när det gäller byggherrar, byggkonsulter och byggföretag, folk som var helt rätt målgrupp för oss.  

Med en lågkonjunktur som hotar betonar Peter Åhs vikten av att marknadsföra sig, att det finns forskning som visar på att så är fallet. 

– När det bara rullar på riskerar sälj- och marknadsorganisationen att inte vara på tårna. Min erfarenhet är att man ska vara försiktig med att dra i fel bromsar.  

– Även de tjänster vi tillhandahåller blir allt viktigare. Vi hjälper ju våra kunder att hitta affärsmöjligheter och få marknadsinsikter. Att bearbeta byggherrar och lämna anbud är jättekostsamt. Där är våra tjänster och vår information ett viktigt beslutsunderlag, inte minst nu då tiderna blir tuffare. 

Om timingen är rätt brukar Byggfakta invänta rapportsläpp och lanseringar lagom till Nordbygg, detta för att ha extra heta nyheter att kommunicera till besökarna. 

– Vi kommer att ha flera stora nyheter att berätta om på Nordbygg 2024. Det ser jag redan fram emot, avslutar Peter Åhs.