eva blom Eva Blom, handelsattaché på Nederländernas ambassad i Sverige

Många internationella samlingsmontrar till Nordbygg

2023-09-06

Nordbygg växer som arena för internationella aktörer som vill visa upp sig för den nordiska byggmarknaden. Intresset inför mässan 2024 är stort och fler nationer än tidigare har bokat egna utställningsplatser, bland andra Nederländerna som ser hur Nordens byggbransch utvecklas trots lågkonjunktur.

Den som har besökt C-hallen under Nordbygg har säkert lagt märke till nationsmontrarna där byggaktörer från olika länder får chansen att visa upp sig, ofta med ländernas handelskammare och ambassader som samordnande parter.

Inför nästa Nordbygg har fler länder än tidigare beslutat sig för att arrangera egna nationsmontrar. Bland de länder som redan bokat in sig på mässan 2024 finns Tjeckien, Turkiet, Finland, Bayern, Estland och Lettland. Polen satsar på en stor monter och Danmark återkommer för första gången sedan 2012. 

– Uppslutningen är redan stor, men vi vet att ännu fler nationer är på ingång. Tack vare det ser vi nu fram emot ännu mer internationell inspiration än tidigare, berättar Lina Hann, projektledare för Nordbygg.

I samarbete med Invest Stockholm anordnas under tisdagen ett särskilt program med tydligt internationellt fokus. Där kommer de internationella gästerna även ges nätverksmöjligheter.


Norden utvecklas i lågkonjunktur
Nederländerna är ytterligare ett land som återkommer med egen monter på mässan 2024. 

– 2018 var första gången vi som ambassad tog med oss företag till mässan, men då bara som besökare. Nu ser vi hur Nordbygg håller i sig som en stor mötesplats i ett land där byggbranschen utvecklas trots lågkonjunktur. Det gör det attraktivt för oss att fortsätta satsningen med att vara på plats. Vi ser fram emot att knyta kontakter och inspireras, förklarar Eva Blom, handelsattaché på Nederländernas ambassad i Sverige. 

Nederländerna satsar stort på att visa sin kompetens inom fastigheters hållbarhet- och energisystem. 

– Vi vill hjälpa de nederländska företag som söker kontakter och som önskar etablera sig i Norden. Den stora vinsten med att vara på plats är att de ges en plattform där de på ett effektivt sätt når ut till den nordiska marknaden, säger Eva Blom.

Hon noterar också att det skett en betydande utveckling gällande den internationella närvaron. 

– Vi gör om det vinnande konceptet från 2022. Precis som förra gången, kommer vi att ha en företagslounge. Den fungerar som en mötesplats mellan nederländska företag och den nordiska marknaden. Målet är att öka medvetenheten om den innovationsrikedom inom hållbara lösningar som kommer från Nederländerna och det är Nordbygg en utmärkt plats för!

avskiljare