Stockholm Business Region ordnar internationellt program

2024-02-13

”115 miljarder euro ska investeras i byggande till 2040”
Stockholm Business Region intar en framskjuten position på Nordbygg genom att ansvara för mötesplatsens internationella program. Till grund för engagemanget ligger en rykande färsk rapport som visar kommande bygginvesteringar i huvudstadsområdet på 115 miljarder euro fram till 2040.

Rapporten från Stockholm Business Region (SBR) heter ”Planned construction and infrastructure projects in the Stockholm Region” och visar att 115 miljarder euro ska investeras i Stockholm i byggande av infrastruktur och fastigheter fram till 2040. Denna nyhet kommer leda till att huvudstadsregionen kommer behöva locka till sig fler internationella aktörer. Investeringarna framöver ökar i absoluta tal sedan senaste rapporttillfället 2019, men innebär någon minskning i investeringar när inflation, ränteläget och ökade byggkostnader tas i beaktande. Trots det så kommer det krävas ett stort tillskott av arbetskraft de närmsta åren.

– De planerade investeringarna i bostadsbyggandet ligger ändå på hela 59 miljarder euro, infrastrukturinvesteringarna till 2040 planeras landa på 18 miljarder euro. Så oavsett kommer vi behöva internationell kraft för att hålla takten uppe. Bara själva Stockholms stad kommer behöva 30-40 000 byggarbetare, säger Konrad Szczesny, projektledare på Stockholm Business Region.

Genom att visa upp framgångsrika exempel och dela kunskap om den svenska marknaden, hoppas SBR att inspirera och underlätta för internationella företag att etablera sig.


Det internationella programmet

Det särskilda programmet arrangeras på engelska och är öppet för alla besökare tisdag den 23/4 kl. 13-15 på Nordbygg Talks-scenen.

– Även om programmet i första hand är till för internationella aktörer så tror jag även att svenska besökare kommer ha glädje av att få höra hur dessa satsningar påverkar affärsmöjligheterna i regionen och få information om några av de stora projekt som planeras. Naturligtvis kommer vi även finnas tillgängliga i Stockholm stads monter precis vid scenen för alla som vill diskutera dessa frågor med oss, säger Konrad.

Bland talarna på det internationella programmet återfinns Staffan Ingvarsson, tillförornad vd på Stockholmsmässan, tidigare vd Stockholms Business Region, samt internationella gäster som Jan Styliński, VD för Polish Association of Construction Industry Employers. Besökare kan få vänta sig att höra om hur internationella aktörer kan bidra till byggandet och hur takten kan accelereras givet det tuffa ekonomiska läget för byggbranschen. Dessutom kommer regelverk och svensk affärskultur att diskuteras, tillika satsningar inom contech och prefab.