Glasbranschen berättar – om utveckling genom att mötas över gränser

2022-11-09

Det är inte bara mörker för materialbranschen just nu. Ljusning kan skönjas inte minst i innovationsrikedomen tvärs över materialgränserna. Melinda Lemke från Glasbranschföreningen ser hur kunskap delas och inspiration väcks och hur mötesplatser så som Nordbygg blir än viktigare för att skapa dialog och förstå marknaden.

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med drygt 570 medlemmar, samt ett 60-tal associerade leverantörsföretag. Melinda Lemke, projektledare, ser hur innovationer, inte minst inom hållbarhet påskyndas genom stort ökat intresse och en svår världssituation som lett till prisökningar och leveransproblem.

Naturgasen fasas ut

Intresset för återvinningen av planglas ökar vilket bidrar till minskat råvaruuttag och minskad energiförbrukning i smältprocessen då det krävs cirka 30 procent mindre energi att smälta om glas istället för att producera nytt. 

– Än så länge är produktionen i stort behov av naturgas och så länge världsläget ser ut som det gör påverkar det priserna. Tester pågår för att kunna ersätta naturgas i smältprocessen med gröna alternativ med den stora vinsten att kunna minska klimatavtrycket, säger Melinda Lemke. 

För att bli inspirerad av aktörer inom samma branschgren, men även genom andras innovationer ser hon mötesplatser som avgörande. En stor vinst är möjligheten till att testa produkter live istället för att bara ta del av dem i en beskrivning eller se dem på en skärm.

–  Hur viktigt det är märktes inte minst vid årets Nordbygg, där vi äntligen fick ett tillfälle till dialog öga mot öga efter fyra års paus. En mässa handlar om så mycket mer än att visa nyheter, leverantörer får chansen att sätta örat mot rälsen för att lyssna på vad marknaden verkligen efterfrågar och bygga vidare på sina kundrelationer, menar Melinda. 

Mötet mellan glas och sol

Som ett led i hur mötet över branschgrenar kan leda till innovationer och samarbeten ser hon mycket positivt på möjligheterna till kunskapsöverföring mellan glas- och solcellsaktörer när Nordbygg satsar på ett nytt temaområde för solteknik på mässan 2024.

– Energifrågan står alltid högt på agendan för oss som arbetar med glas och det finns många bra lösningar för att spara energi. Vi ser också mängder av nya kreativa solcellslösningar som gör att vi i framtiden inte behöver kompromissa med designen när vi genererar energi, utan kan välja fritt bland mönster och färger. Mina medlemmar och jag längtar alltid efter tillfällen till inspiration för att föra branschen framåt, avslutar Melinda.

Melinda Lemkes internationella spaning – fem glasinnovationer 2022

Transparent intelligens  
Transparenta material som adderar funktion till planglas, exempelvis solskyddsbeläggningar och produkter såsom svenska Chromogenics elektrokroma.
Vi ser också energisparbeläggningar, lågemissionsbeläggning, antifog och antifrost.
En annan innovation är beläggning på glas som kan värmas upp, så kallade ”heat windows”. 

Tunnare och starkare glas 
Laminerat glas respektive härdat glas är i princip tunnare och starkare eftersom ohärdat respektive olaminerat glas hade behövt vara mycket tjockare för att vara lika starkt. Ett annat exempel på tunnare och starkare glas är Cornings innovation, kemiskt härdade gorillaglas i mobiltelefoner.
 
Antireflexbehandlat glas 
Första generationens solskyddsbeläggningar var nästan som speglar baserade på tunna metallskikt. Senaste generationen är uppbyggda av två, tre och t o m fyra silverskikt vilket ger solskyddsfönster med mindre reflektion och neutralare färg, men med bra solskyddsprestanda. 
 
Fågelskyddsglas
Exempelvis Pilkingtons AviSafe med en mönstrad UV-förstärkt beläggning.