ai med portträttbilder på Jenny och Kristofer

De bygglärde tvistar – är AI en välsignelse eller förbannelse?

2024-02-13

Torsdag 25 april 2024 10:00 - 10:20 tas Nordbygg Live-scenen över av Jenny Carlstedt, projektledare på RISE (bygg och fastighet) och Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef för Swecos digitaliseringskonsulter. Båda kommer ge sina respektive vinklar på hur artificiell intelligens påverkar branschen.

Nästa steg i digitaliseringsprocessen av bygg- och fastighetsbranschen är här, artificiell intelligens (AI), och det kommer oundvikligen att förändra branschen, frågan är dock hur och om förväntningar är för höga.

– En positiv aspekt av digitalisering och AI är förbättrade förutsättningar för att kunna skapa en mer hållbar och effektiv byggbransch, menar Kristofer Sjöholm från Sweco. Han pekar på att AI framför allt ger möjligheter att i tidiga skeden sammanställa, analysera och simulera kostnads- och hållbarhetseffekter baserade bl a på materialval, logistiklösningar och smartare projektering. 

Scenframträdandet på Nordbygg med honom och Jenny Carlstedt från RISE ska ge en förståelse för möjligheterna och utmaningarna med de nya teknikerna och vad som krävs för att nyttja dem på ett effektivare sätt. Digitala projekt som visar vägen för branschen kommer visas upp, men även bristen på standardiserade, kvalitativa och tillgängliga data och gammaldags arbetsprocesser som utgör hinder. 

Så används AI idag

Bygg- och fastighetsbranschen har många fantastiska digitala verktyg att tillgå på marknaden idag och många av dem kommer kunna ses på Nordbygg. Den regelstyrda programmeringen och den parametriska (datadrivna) designen har nu etablerats i bredare lager bland branschens mer framåtlutade företag Men rena AI-verktyg används fortfarande i mycket liten skala i projekt. Varför är det så och vad är det som krävs för att det ska börja ske på bred front?

– Vi kan faktiskt se hur lågkonjunkturen på vissa håll satt fart på processen att omvandla digitala visioner till praktik. När branschen för några år sedan hade full fart hann inte så många tänka till i grunden kring digitala processer och obrutna dataflöden. Nu ser vi hur en hel del kunder tar tillfället i akt att jobba smartare och mer effektivt. Men det gäller framför allt företag som haft bra ekonomi och som nu fått pausade projekt och därmed utrymme att titta efter hur och var i deras egna verksamheter som de kan förändra sina processer, säger Kristofer. 

Nordbygg sätter strålkastarna på utvecklingen 

Nordbygg är en samlande kraft för informationsutbyte och branschutveckling. 

– Vi vill gärna bidra till att förenkla för branschen att gemensamt göra hållbarhetsframsteg, och här ser vi att digitaliseringens roll för att nå målen kan uppmärksammats mer, därför vill vi att relationen hållbarhet och AI ska lyftas fram på scen, säger Lina Hann, projektledare för Nordbygg.

Men föreläsningen ”AI för ett mer hållbart byggande” är bara en av flera programpunkter under veckan som syftar till att sprida kunskap om teknikframsteg.

– För många är det svårt att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. För att hjälpa till att sondera bland detta kommer vi tex även ha en programpunkt där vi vaskar fram framtidsscenariot för digitaliseringen ur ett fem- tio- och femtioårsperspektiv, berättar Lina. 

Föreläsningen Framtidsspaning om digitala flöden hålls tisdag 23 april 2024 10:00 - 10:25 av en panel bl.a med Anna Söderholm (Jarnehammar), Vice VD för IVL på Byggmaterialscenen. 

Jenny Carlstedt, projektledare på RISE (bygg och fastighet) och Kristofer Sjöholms framträdande sker torsdag 25 april 2024 10:00 - 10:20 på Nordbygg Live-scenen.

ai seminarium