Nordbygg Talks: Sveriges byggande – trendspaning 2022

Sveriges byggande har, precis som hela samhället, påverkats av den pågående coronapandemin. Men hur ser utsikterna ut inför nästa år och vad kommer trenda inom byggbranschen 2022? Det diskuterar Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys och Karin Kjellson, arkitekt och delägare i  Theory Into Practice i det senaste Nordbygg Talks.

Sveriges byggande

Även om våren 2020 hackade upp byggkurvan till en viss grad, har bostadsbyggande rullat på relativt bra sedan dess. Inför 2022 kommer byggsektorn präglas av en stark ekonomi med fler byggstarter, menar Tor Borg.   

– Vi ser en markant uppgång gällande byggtakten under 2021 och det byggs nästan överallt i landet i de flesta sektorer och segment. Just nu har vi en extremt stark ekonomi och ett stabilt konjunkturläge, det ser ljust ut framöver och vi kan förvänta oss ett ökat byggande, säger Tor Borg. 

Inom det framtida byggandet ser Karin Kjellson ett större fokus på cirkuläritet och klimatneutralt.  

–  Vi tänker alltmer på hur framtidens samhälle ska se ut och vi kommer se nya innovationer kopplade till framtidens livsmiljö. Dels det klimatneutrala byggandet, dels cirkuläritet som kommer bli ett helt nytt sätt att designa byggnader på. Vi måste tänka mer på hela livscykeln när man bygger, både i demonteringen och återuppbyggnaden. Jag tror vi kommer se en trend gällande återbruk och en större användning av befintliga strukturer som att bygga hus utav gamla hus, säger Karin Kjellson.  

Kontorsdöden är överdriven  

Den stora snackisen under pandemin har varit att kontorslokaler går döden till mötes men ryktet om kontorsdöden anser en del är förstorad. Det byggs fortfarande kontor även om siffrorna är något lägre än för två år sedan.  

– Kontor som fastighetsslag kommer finnas kvar, däremot kommer inte kontor anses vara en fabriksliknande miljö som tidigare. Vi har sett att man likaväl kan producera och arbeta från annan plats än på sina kontor, säger Tor Borg.  

Karin instämmer och menar att arkitekter inte sett någon minskning av beställningar av kontor i dag jämfört med tidigare, dock har beställningarna förändrats.  

– Det finns en önskan om att få upp nyttjandegraden på kontoren och man funderar mer på hur lokalerna ska organiseras för att få ett ökat samnyttjande av ytorna. Jag tror att man kommer se kontor som en social arena i stället för en plats där enskilt arbete sker, säger Karin Kjellson.  

Även synen på privatbostäder har förändrats under pandemin. Fler lägger ner mer pengar på sitt boende än tidigare och önskan om att bo större har fått folk att flytta ut från staden.  

– Jag är inte säker på att den trenden kommer hålla i sig. Vi har haft en urbanisering sedan industrialismen och jag tror att staden kommer komma tillbaka. Inför nästa år hoppas jag se ett större marknadstänkande inom bostadspolitiken och att man ska bry sig mer om de sociala delarna. Man borde lägga större krut på de som står utanför bostadsmarknaden, säger Tor Borg.  


Hör hela samtalet mellan Karin Kjellson och Tor Borg på Nordbygg Talks

Nordbygg Talks är ett digitalt forum där vi bjuder på insikter, kunskap och inspiration i väntan på att vi kan ses på Nordbygg 2022.