Morgonpasset: Klimatförändringarna ställer nya krav - Vad bör branschen tänka på?

Find us on the map

Lecturer: Britta Permats

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Vad bör man tänka på ur ett hälso-, produktivitets- och energieffektivitetsperspektiv? Kan vi utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god termisk inomhusmiljö som dessutom minskar risk för överföring av luftburna sjukdomar?

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen