Byggbranschens Säkerhetspark

Vi finns i monter B13:10

Säkerhetsparken är en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Vi är en utbildnings- och samlingsplats för alla som arbetar inom byggprocessen.

Vi utbildar företag och organisationer, ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, arbetsledare, leverantörer och forskare.

Vi har en 15 000 kvm stor simulerad byggarbetsplats med uppbyggda och verklighetsbaserade scenarier och områden. I våra utbildningar förs diskussioner och reflektioner kring tex grävda schakter, arbete på höjd, vibration, damm och buller.

Hos oss kan ni också ha startmöten, events och erfarenhetsutbyten i en miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

Välkommen att besöka oss!
Hitta oss på kartan

Varumärken

  • Byggföretagen

Kategorier

  • Belysning
  • Betong
  • Byggmaskiner & Byggnadsställningar
  • Branschorganisationer
  • Fallskydd
  • Personligt Skydd
  • Säkerhet
  • Utbildning
  • Övrigt Byggmaterial

Filmer

Kontakta oss

Byggbranschens Säkerhetspark

Kolstavägen 16 19591  Märsta Sverige