Effektivisera din ställningsentreprenad med digital projektering

Hitta oss på kartan
Layher visar digitala hjälpmedel som redan idag används i Sverige. Med hjälp av 3D-skanning och 3D-modellering visualiseras hur ställning och byggnadsobjekt byggs tillsammans. Därigenom underlättas behovs- och riskanalys, materialåtgång och tidsplan kan effektiviseras och miljöpåverkan reduceras. Dessutom samverkar allt med beställarens BIM-modell. Föreläsare: Per Hammar, teknisk chef och Camilla Borghi, projektingenjör från Layher AB Bild: 3D-skanning och ställning, Olaus Petri kyrka, Örebro, Layher AB Spara händelsen i din kalender, se mer info här: https://www.nordbygg.se/program/scener/scener-2022/eh10-nordbygg-talks-live/effektivisera-din-stallningsentreprenad?sc_lang=sv-se

Layher AB

B12:21