Kentima AB

Vi finns i monter A33:28

Fastighetsautomation - HMI/SCADA - Videoövervakning - Industrial Computers - Operator Panels - PSIM

Kentima är ett innovativt företag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. Vår höga kvalitet återspeglas i de unika, kostnadseffektiva och flexibla produkter vi utvecklar och levererar.

Kentima har i samarbete med flera experter inom fastighetsautomation tagit fram ett omfattande koncept, WideQuick Building Management System. Konceptet består av tre olika delar WideQuick HVAC HMI, och WideQuick BMS HMI och WideQuick BMS SCADA. På mässan kan du ta del av och testa den senaste versionen av vårt populära koncept inom fastighetsautomation.

Konceptet är baserat på vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA/PSIM och ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda och som effektivt övervakar fastigheten, hjälper till att sänka energiförbrukningen och öka komforten för hyresgästerna. Systemintegratören kan med hjälp av konceptets olika delar konfigurera ett system enligt fastighetsägaren krav och önskemål.

WideQuick HVAC HMI är avsett för enklare applikationer inom fastighetsautomation, exempelvis styrning av en undercentral eller ett luftbehandlingsaggregat. WideQuick BMS HMI är avsett för optimerad fastighetsdrift i alla typer av fastigheter, oavsett fastighetsbeståndets topologi. Med hjälp av WideQuick BMS SCADA får fastighetsägaren möjlighet att effektivt övervaka hela sitt fastighetsbestånd och med hjälp av analysverktyg optimera driften av fastigheterna. Samtliga WideQuick BMS HMI-system kan snabbt och enkelt anslutas till WideQuick BMS SCADA.

Vi kommer även visa upp vårt omfattande program av industridatorer, operastörsenheter samt vår videoövervakningsmjukvara Ethiris VMS och överordnade säkerhetssystem WideQuick PSIM.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Övriga tjänster
  • Energi
  • Säkerhet & Skydd
  • Ventilation
  • Fastighetsautomation

Kontakter

Kentima AB

Kastanjevägen 4 245 44  Staffanstorp Sverige