End-to-end optimerad uppvärmning – från energikälla till inomhustemperatur

Hitta oss på kartan
För att bekämpa klimatförändringarna måste vi göra något åt våra byggnader. Framtiden handlar inte om att ta energiförbrukningen till noll – det handlar om att konsumera energi vid rätt tidpunkt, när det är ekonomiskt och klimatvänligt att producera. Hur kan våra befintliga byggnader göras digitala och effektiva och användas för att optimera hela energisystemet. Talare: Jukka Aho

Danfoss AB

A18:41