virtuell monter

Virtuell Nordbygg med T-Emballage

Stig in i T-Emballages virtuella Nordbygg-monter och lär mer om deras klimatskal TESHELL® och andra spännande nyheter.

Vi har pratat med Marcus Ahlstedt, VD på T-Emballage och Anders Selvander, marknadschef, för att höra mer om deras digitala initiativ.

Hur kom ni på idén med virtuell Nordbygg-monter?
Anders:
– Nordbygg bjuder in till ett ypperligt tillfälle att lansera på ett bredare sätt och i år fanns det verkligen någonting som vi ville lansera, det vi kallar TESHELL®. Vi fick tänka snabbt och kreativt för att hitta på något annat nu när Nordbygg blev framflyttat till 2021. Frågan uppstod då om hur vi skulle kunna hitta bra tekniska lösningar för att realisera någon form av virtuell eller digital upplevelse, som kanske inte är exakt likadan som en mäss-upplevelse men ändå kan komplettera Nordbygg. Det, tillsammans med nyfikenhet på att utforska nya lösningar, var drivkraften.

Marcus:
–Jo, situationen, är ju självklart negativ i grunden, men påskyndar också behovet av att vara kreativ.

Vad kan besökare förvänta sig av er virtuella monter?
Marcus:
– Det vi vill är att informera och berätta om våra produkter och lösningar - vårt fokus är att utveckla miljömässiga och hållbara lösningar.  

– Vi kommer att ha ett litet enklare avskalat Nordbygg som Anders nämnde, fyllt med teknik. Som besökare kommer du in i en virtuell värld där vi visar och presenterar våra lösningar på ett tydligt sätt. Våra säljare och experter kommer att finnas tillgängliga för att svara på frågor genom en chattfunktion. Vi ska likställa Nordbygg så mycket vi kan fast digitalt. Så den dialogen vi i vanliga fall har live, ska vi erbjuda via chatten.

– Vi hoppas att med detta kunna locka både befintliga kunder men även nya kunder. Vi vill locka konstruktörer, arkitekter, byggare och andra intressenter att titta på våra lösningar.

Någon speciell nyhet som visas?
Anders:
– Det tyngsta delen är klimatskalet TESHELL® även om det successivt har förlanserats under våren. Vi visar också ett 3D-verktyg som är interaktivt där man kan fördjupa sig i husets olika lager för att lära sig mer om klimatskal och våra lösningar. Det ska kunna vara ett stöd till konstruktörer, arkitekter och byggare. Detta är en Beta-version som vi hade tänkt demonstrera med interaktiva skärmar i den fysiska montern. Nu får man tillgång till den live för att kunna utforska själv.

Marcus:
– Vi kommer även att ha en hel del nyheter på produktsidan, bland annat en helt ny byggtätningstejp. Detta kommer att finnas i den virtuella världen tillsammans med andra nya produkter.

Till virtuella montern »

Har ni något redan nu att berätta inför Nordbygg 2021?
Anders:
– Vi har inte bestämt alla detaljer ännu men det finns mycket mer som vi vill berätta kopplat till TESHELL®-konceptet. Vi kommer givetvis att fortsätta utveckla TESHELL® så 2021 finns det ännu mer att berätta.


Marcus:
 Och att vi säkerligen har minst ett nytt koncept att erbjuda till Nordbygg 2021.

Varför ska man besöka Nordbygg i vår enligt dig?
Marcus:
– Du har möjlighet att träffa människor som påverkar svensk byggnorm och svensk byggstandard. Sen kommer det ju internationella gäster och utställare som kan tillföra något på ett eller annat sätt – antingen genom nya leverantörsrelationer, innovationsrelationer eller kundrelationer. Bredden av nätverk och besökare tycker jag är det bästa.

Vad är det bästa med Nordbygg?
Marcus:
– Det bästa med Nordbygg är live-mötet, forumen och de informella diskussionerna med människor som man inte har träffat och som man har träffat. Byggbranschen är bred vilket ger en unik möjlighet att på mässan fokusera på större frågor som exempelvis hållbarhet. Nordbygg är ett bra forum där hela branschen samlas.

Är det någon affär/affärsrelation som startat på tidigare Nordbygg och som ni minns särskilt?

Marcus:
– Vi skapar relationer under varje Nordbygg på ett eller annat sätt. Svårt att säga om det började där eller fortsatte där. Jag vet att vi vid varje tillfälle skapar många relationer på ett eller annat sätt. Det kan ju vara leverantörsrelationer eller samarbetspartners som vi på något sätt connectar med eller drar lärdom av.

Mer om T-Emballage i Nordbyggs utställarlista »