bobergsskolan

Välkända arkitekter gästar Arkitekturdagen den 2 oktober på Nordbygg

2020-03-09

I slutet av september slås portarna upp för årets Nordbygg och som vanligt avslutas mässan med Arkitekturdagen. En temadag som instiftats av tidskriften Arkitektur i syfte att generera ett utbyte mellan svensk och internationell arkitektur. I år står skolmiljöer och pedagogisk arkitektur i fokus.

Med knappt två månader kvar är förberedelserna i full gång och spännande inslag på Arkitekturdagen planeras. Det blir en dag med samtal kring skolarkitektur där tre skandinaviska arkitekter kommer att presentera olika perspektiv kring gestaltning av skolmiljöer.  

– Idén med dagen är att bjuda in arkitekter från Europa för att inspirera oss i Sverige till att skapa och bygga saker på nya sätt, berättar Dan Hallemar, förläggare på Arkitektur Förlag.

De inbjudna arkitekterna Kristin Jarmund från Norge, Jonas Kjellander från Sverige och Nina La Cour Sell från Köpenhamn kommer att inleda dagen. Detta följs upp av att SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, presenterar två av sina projekt.

– Anna Ahreskog från Max Arkitekter är på plats för att presentera SISABs skolprojekt vid Norra Djurgårdstaden, Bobergsskolan. Dessutom kommer Cedervall Arkitekter berätta mer om Per Anders Fogelström Gymnasium, säger Dan Hallemar.

Arkitekturdagen hålls fredagen den 2 oktober och avslutas med en sammanfattande paneldiskussion.

Materialval viktig för skolmiljön

Arkitekturdagen är viktig för Nordbygg och möjliggör för att arkitekter, planerare och yrkesverksamma i byggbranschen ska kunna mötas och inspireras av varandra. Det är en dag då alla delar av ett byggande kommer samman. Både material, stadsplanering och arkitektur.

Olika materialval har stor betydelse för skolans utformning. Att välja rätt material är viktig för en fungerande och trivsam miljö och där har arkitekten en betydelsefull roll.

Ett material som många arkitekter slår ett slag för är naturmaterial och trätrenden fortsätter enligt Materialbibliotekets Björn Florman.

– Hållbarshetsbiten har nått ett större genomslag och träbyggnationer håller på att vinna mark igen, säger Björn Florman, ansvarig för Materialbiblioteket.

Materialbiblioteket startades 2005 och finns permanent på Stockholmsmässan sedan 2012.

– Jag skulle verkligen rekommendera arkitekter att besöka Nordbygg. Med ett så pass stort antal materialutställare är Nordbygg jätterelevant både för byggnads- och inredningsarkitekter. Och självklart kommer Materialbiblioteket att vara öppet alla mässans dagar, avslutar Björn Florman.
avskiljare webb

Arkitekturdagen

Arkitekturdagen är ett halvdagsseminarium på temat Pedagogisk arkitektur – så blir skolan en bra arbetsplats. Dagen avslutas med möjlighet till guidad tur.

Läs mer här och anmäl dig

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.