Besökare på Nordbygg 2018

Välavvägd mix för stor relevans

Ett komplett och matigt Nordbygg består av bra utställare, välfyllda montrar, intressanta produkter och tjänster liksom besökare av god kvalitet. Däremellan finns även ett ”kitt” bestående av centrala teman, seminarier och andra inslag som i hög grad bidrar till att mässan blir verkligt relevant för branschen. Här berättar projektchefen Peter Söderberg om något av det innehåll som besökare och utställare kommer att kunna ta del av på Nordbygg 2020.

Innovationsinslagen 2018 möttes av stort intresse och kommer att få en ännu starkare ställning när Nordbygg återkommer nästa år.
-    Vi arbetar nu för att få till en omfattande innovationsarena där besökarna bland annat kan bekanta sig med en rad start-ups och deras tjänster och produkter som är nya för byggprocessen, säger Peter Söderberg, Nordbyggs projektchef.

Inspiration för beställare

Nordbyggs Guldmedalj, med ett naturligt innovationsperspektiv, återkommer med nominerade bidrag och efterföljande prisutdelning.

Även arkitektur får en tydlig plats på mässan i ett nytt inslag i form av en samlad presentation av aktuell prisvinnande arkitektur, där byggnadsmaterial som glas, stål, betong, trä och puts står i centrum.

Inom installationsområdet blir det en ny del som fokuserar på fastigheters energisystem.

–    Vi är måna om att även kunna erbjuda ett riktigt bra utbud av kunskap och inspiration som riktar sig till beställarledet. På Nordbygg 2020 tar vi hjälp av en av landets riktigt stora beställarorganisationer, Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, Det garanterar ett fullödigt program, med inslag som exempelvis Materialval, Upphandling, Innovation och Arkitektur, säger Peter Söderberg.

Nygammalt som engagerar

Under rubriken favoriter i repris kan nämnas arkitekttävlingen ”Nya ögon på” och avdelningen ”Bilar i byggandet” där bilföretag och inredare visar upp det senaste.

Tävlingen ”Nya ögon på” arrangeras i ett samarbete med Byggkeramikrådet. I vanlig ordning inleds det under hösten 2019 med en föreläsningsturné om keramik som byggmaterial. Turnén besöker de arkitektutbildningar som anmält intresse. Själva tävlingen avslutas med att vinnande arkitektbidrag, ett café, uppförs i mässans entréhall.

–    Avslutningsvis kan jag nämna att vi i dagarna har tecknat avtal med den sexhundrade utställaren samtidigt som efterfrågan på utställningsyta fortsätter. Nära 15 procent av ytan finns fortfarande tillgänglig, säger Peter Söderberg.