”Nordbygg är en positiv del i vår och branschens utveckling”

– Vi har alltid varit med på Nordbygg ända sedan starten. För oss och ventilationsbranschen är denna mässa den viktigaste träffpunkten i Skandinavien och Baltikum. På Nordbygg 2020 kommer vi att fokusera på våra produktnyheter, ventilationsbranschens betydelse och möten med kollegor och kunder.

Så sammanfattar bolagets grundare och nuvarande styrelseordförande, Gerald Engström, sin över 30-åriga relation till Nordbygg och med siktet på nästa mässa.

Systemair har sedan starten 1974 utvecklats från källarföretag till global marknadsledare inom ventilation och lufthantering. Idag har koncernen cirka 5 800 medarbetare och en total omsättning på drygt 8 miljarder kronor.  Företaget har haft en obruten tillväxt under hela sin 45 årig historia, med undantag enbart för år 2009 - då världen skakades av den stora finanskrisen.

Utveckling, internationalisering och mässor
Systemair har alltid medverkat på Nordbygg ända sedan samordningen med VVS-mässan i slutet av 1980-talet. Här har företaget visat upp sina innovationer och produktnyheter - och byggt sitt varumärke.  Något man kommer att fortsätta med under nästa mässa – Nordbygg 2020. Gerald Engström, som under många år var bolagets VD och fortfarande en av huvudägarna, menar att ryggraden i Systemairs framgång är ett starkt fokus på produktutveckling, internationalisering och konsekvent marknadsföring, inte minst på Nordbygg:

– Systemair har alltid satsat hårt på produktutveckling. Med tolv utvecklingscentra i koncernen utvecklar vi hela tiden nya och bättre produkter. Internationaliseringen har också varit en viktig del i vår strategi. Vi har startat eller förvärvat bolag och finns idag i 50 länder med egna bolag. Sedan har vi jobbat konsekvent med marknadsföring i alla dess former och där är branschmässor en viktig del.

– Nordbygg för oss är den viktigaste mässan i Skandinavien och Baltikum. Vi har varit med Nordbygg sedan första året det fanns. Det är ett bra sätt att presentera hela produktsortimentet får våra kundgrupper – konsulter, installatörer och beställare. Mässan erbjuder dessutom ett mycket värdefullt tillfälle att träffa branschen och våra kollegor.

En ny produkt varje vecka
Systemairs huvudkontor, en stor produktionsverksamhet med cirka 450 medarbetare och ett helt nytt utvecklingscenter i absolut världsklass finns i Skinnskatteberg – orten där bolaget grundades.

– Det här nya tekniska centret ger oss en väldigt stor konkurrensfördel. Vi får en snabb genomloppstid på våra mätningar och därmed en snabb produktutveckling. Dessutom får vi på ett effektivt sätt viktiga och exakta data som vi kan lita på och kan visa våra kunder, förklarar Johnny Bergman, konstruktionsansvarig på Systemair Sverige.
Varje vecka lanserar Systemair i genomsnitt en ny produkt från något av sina bolag runt om i världen. Och produktnyheter kommer - som alltid - att stå i centrum i montern på Nordbygg 2020.

Värmeåtervinning och digitalisering
– Jag tror att det kommer bli fortsatt fokus på energieffektivitet och att värmeåtervinningen kommer utvecklas ytterligare. Årsenergianvändningen blir ännu viktigare och detaljnivåer på produkter kommer att utvecklas ytterligare. Exempelvis isoleringsklasser, köldbryggor och de integrerade styr- och reglersystemen på ventilationsaggeragat, menar Robert Johansson, säljchef på Systemair Sverige.

– Sedan kommer förstås utvecklingen inom digitalisering och internet of things att accelerera. Produkterna blir mer och mer intelligenta och uppkopplingsbara. Öppna protokoll och mobilitet fortsätter att vara viktigt.

– Nästa steg i det här är att skapa tydlig visualisering av inomhusklimatet, detta genom mätning och detektering av luftpartiklar och luftkvalitet. Det är min övertygelse att det här blir olika standardlösningar för byggnader framöver, säger Robert Johansson.

Nordbygg viktigt för hela ventilationsbranschen
Systemair anser att Nordbygg är viktig för att visa upp hela ventilations- och lufthanteringsbranschens betydelse inom samhällsbyggnad.

– Jag har varit med i branschen och på Nordbygg i över 30 år nu och jag ser mässan som den skandinaviska träffpunkten för att nå ut med budskap om ventilation och inomhusklimatets betydelse. Tittar jag historiskt så har mässan varit bidragande till att presentera olika tekniska lösningar, förklarar Robert Johansson.

I oktober tog Ulrika Molander över som VD för Systemair Sverige. Hon har en lång karriär som industriledare bakom sig, bland annat inom Sapa.

– Stora mässor är en bra plattform. Här har branschens aktörer möjlighet att under några dagar möta kunder, branschkollegor och andra intressenter. Dels är det effektivt att möta många på en begränsad tid, dels ger det en möjlighet att få en känsla för vad som är i luften, vart utvecklingen bär iväg. De där intressanta mötena och diskussionerna människor emellan skulle annars skulle vara svårt att få till, säger Ulrika Molander.

– Därför har Nordbygg, som täcker vår hemmamarknad Skandinavien, länge varit och är fortfarande en positiv del i vår och branschens utveckling.

 

_____________

Artiklar

Weland samlar styrkorna

DePalma Workwear återvänder

Toppbetyg av besökarna

Ökat internationellt intresse

Fler kvinnor och beslutsfattare